Ασφάλεια Κεφαλαίων | XSpot Markets | Trade with a multi-asset broker
Welcome

Ασφάλεια Κεφαλαίων

Ασφάλεια Κεφαλαίων

Η Xspot Markets (EU) Ltd είναι μέλος του Ταμείου Αποζημιώσεων Επενδυτών (ΤΑΕ) για τους πελάτες Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), σύμφωνα με τον 2017 Νόμος 87 (Ι) / 2017 περί Εταιρειών Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών, όπως αυτός τροποποιείται ανά διαστήματα.

Ο στόχος του ΤΑΕ είναι να εξασφαλίζει απαιτήσεις των καλυπτόμενων πελατών λιανικής έναντι μελών του ΤΑΕ, μέσω της καταβολής αποζημίωσης σε περιπτώσεις όπου το ενδιαφερόμενο μέλος αδυνατεί, λόγω της οικονομικής του κατάστασης και όταν δεν υπάρχει κάποια ρεαλιστική προοπτική βελτίωσης των ανωτέρω συνθηκών στο μέλλον.

Η συνολική πληρωτέα αποζημίωση σε κάθε πελάτη που καλύπτεται από την Εταιρεία πιθανόν να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (EUR 20.000), ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που κατέχει, το νόμισμα και την περιοχή παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταμείο αποζημίωσης των επενδυτών παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Αποζημίωσης Επενδυτών.

[contact-form-7 404 "Not Found"]