Μετοχές | XSpot Markets | Trade with a multi-asset broker
Welcome
 

Μετοχές

Προδιαγραφές Προϊόντος

Προμήθειες

Χρηματιστήριο
Προμήθεια
Ελάχιστο
NYSE | USA 0.10% USD 10
NYSE AMEX | USA 0.10% USD 10
NYSE ARCA | USA 0.10% USD 10
NASDAQ | USA 0.10% USD 10
CBOE | USA 0.10% USD 10
LSE | UK 0.10% GBP 10
WIENER BOERSE | AUT 0.10% EUR 10
EURONEXT BRUSSELS | BEL 0.10% EUR 10
CSE | DNK 0.10% DKK 200
EURONEXT PARIS | FRA 0.10% EUR 10
NASDAQ HELSINKI | FIN 0.10% EUR 10
XETRA | DEU 0.10% EUR 10
ATHEX | GRC 0.35% EUR 10
ISE | IRL 0.10% EUR 10
MTA | ITA 0.10% EUR 10
EURONEXT AMSTERDAM | NLD 0.10% EUR 10
OSLO BORS | NOR 0.10% NOK 200
EURONEXT LISBON | PRT 0.10% EUR 10
BME | ESP 0.10% EUR 10
STO | SWE 0.10% SEK 200

 

Παράδειγμα προμήθειας που εφαρμόζεται σε μετοχές των ΗΠΑ:

Πελάτης αγοράζει 30 μετοχές της Netflix Inc (NFLX) στα $388, συνολικής αξίας $11.640. Η προμήθεια θα υπολογιστεί ως εξής: (30×388)x0.10%=$11.64 συν $0.02 ανά μετοχή $0.02×30=$0.60. Έτσι, το συνολικό κόστος θα είναι $11.64+$0.60= $12.24

Κόστη Θεματοφυλακής

Για τις μετοχές υπάρχει ετήσιο κόστος θεματοφυλακής 0,15% συν Φ.Π.Α (κατά περίπτωση), με μηνιαία ελάχιστη χρέωση 5€ ανά λογαριασμό.

Δεδομένα Αγοράς

Εγγραφή για live τιμές

Προς το παρόν, η XSpot μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της live δεδομένα της αγοράς μόνο για τα 20 χρηματιστήρια που συνδέονται με την πλατφόρμα XSpot PRO. Η συνολική τιμή είναι 20€ + Φ.Π.Α. (κατά περίπτωση) και οι χρεώσεις είναι οι εξής:

CBOE US – 8 EUR (Cboe, Nasdaq, NYSE, NYSE AMEX, NYSE ARCA)

CBOE EU – 7 EUR (LSE, Wiener Boerse, Euronext Brussels, CSE Denmark, Euronext Paris, Nasdaq Helsinki, Xetra Germany, ISE Ireland, MTA Italy, Euronext Amsterdam, Olse Bors, Euronext Lisbon, BME Spain, STO Sweden)

Αthex – 5 EUR (Athens Stock Exchange)

Ένας πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφεί από τη λίστα ενός χρηματιστηρίου στέλνοντας ένα email στο dealing@xspot.markets

*Οι Asset Management πελάτες απαλλάσσονται από τις χρεώσεις για τα δεδομένα της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων και των «Smart Wealth»)

Nέα και Έρευνα

Δωρεάν

Εντολές Split

Εφαρμόζουμε ένα περιβάλλον δυναμικής τιμολόγησης για την εκτέλεση των εντολών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση ολόκληρης της εντολής διαχωρισμένη σε επιμέρους κομμάτια. Αυτό βασίζεται πάντα στη βέλτιστη εκτέλεση και δεν θα επηρεάσει την ελάχιστη χρέωση σας.

Παράδειγμα: Ένας πελάτης ζητά να αγοράσει 100 μετοχές της ABC στα $12.50.

  • 50 μετοχές πληρώνονται στα $12.48
  • 30 μετοχές στα $12.49
  • 20 μετοχές στα $12.50.

Η συνολική χρέωση για αυτή την εντολή (που πραγματοποιήθηκε σε 3 συναλλαγές) θα είναι $10.

Εταιρικές Δράσεις

Πληρωμές Μερισμάτων

Οι πληρωμές μερίσματων από θέσεις μετοχών και ETFs θα πιστωθούν στο λογαριασμό πελατών λαμβάνοντας υπόψη τυποποιημένους παρακρατούμενους φόρους. Οι μετοχές και τα ETFs της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν επί του παρόντος παρακράτηση φόρου, όπως οι υπόλοιπες μετοχές και τα ETFs που έχουν 15% DWT (φόρος παρακράτησης μερισμάτων).

Splits

Σε ένα stock split ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών αυξάνεται κατά ένα συγκεκριμένο πολλαπλάσιο, ενώ η τιμή της μετοχής μειώνεται κατά το ίδιο πολλαπλάσιο.

Revenue Splits

Το Reverse Split είναι η αντίστροφη διαδικασία του Stock Split. Στο Reverse Split, η εταιρεία ενοποιεί τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών σε λιγότερες, ανάλογα με τις μετοχές με τη μεγαλύτερη αξία. Ενώ μειώνεται ο αριθμός των μετοχών πολλαπλάσια, η τιμή μιας μετοχής αυξάνεται κατά το ίδιο πολλαπλάσιο.

Έκδοση Δικαιωμάτων

Μια εταιρεία που εφαρμόζει μια έκδοση δικαιωμάτων προσφέρει επιπλέον ή νέες μετοχές μόνο στους υφιστάμενους μετόχους. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν ή να λάβουν αυτές τις μετοχές προτού προσφερθούν στο κοινό

Spin-Off

Αυτό το είδος Εταιρικής Δράσης συμβαίνει όταν μια υφιστάμενη δημόσια εταιρεία πωλεί ένα μέρος του ενεργητικού της ή διανέμει νέες μετοχές για να δημιουργήσει μια νέα ανεξάρτητη εταιρεία. Ίσως οι νέες μετοχές να προσφερθούν μέσω έκδοσης δικαιωμάτων στους υφιστάμενους μετόχους προτού προσφερθούν σε νέους επενδυτές.

Δημόσιες Προσφορές

Η Δημόσια Προσφορά είναι μια προσφορά για την αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Κατά τη συγχώνευση, δύο ή περισσότερες εταιρείες ενοποιούνται για να σχηματίσουν μια νέα εταιρεία. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι συγχωνευόμενων εταιρειών διατηρούν κοινό συμφέρον στη νέα εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της εξαγοράς, μία εταιρεία αποκτά μια άλλη εταιρεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η τελευταία παύει να υφίσταται και η απορροφούσα εταιρεία αναλαμβάνει την επιχείρηση και οι μετοχές του αγοραστή συνεχίζουν να διαπραγματεύονται.

Χρεώσεις Ισοδύναμου Μερίσματος

wdt_ID Exchange Country Fee for Equivalent Dividend
1 CBOE USA 15%
2 NASDAQ USA 15%
3 NYSE USA 15%
4 NYSE AMEX USA 15%
5 NYSE ARCA USA 15%
6 LSE United Kingdom 0%
7 WIENER BERSE Austria 0%
8 EURONEXT BRUSSELS Belgium 0%
9 CSE Denmark 0%
10 EURONEXT PARIS France 0%

Φορολογία

Φορολόγηση σε Γαλλικές Μετοχές

Οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις των Γαλλικών μετοχών έχουν Φόρο Μεταβατικής Χρηματοδότησης (FTT) 0,30% που ισχύει για όλες τις αγορές.

 

Φορολόγηση σε Μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου

Μπορεί να ισχύσει φόρος για την εξαγορά και τις συγκεντρώσεις (PTM) και το τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος χαρτοσήμου ισχύει για όλες τις συναλλαγές αγοράς στο 0,5% της αξίας συναλλαγής.

Η εισφορά PTM από την GBP 1 ισχύει για όλες τις αγορές και τις πωλήσεις με ακαθάριστη αξία συναλλαγής που υπερβαίνει τις 10.000 GBP.

 

Φορολόγηση σε Ιρλανδικές Μετοχές

Η ιρλανδική επιτροπή εξαγοράς (ITP) εισπράττει τέλος 1,25€ για όλες τις αγορές και τις πωλήσεις, όπου η αξία των συναλλαγών θα υπερβαίνει τα 12.500€.

Το Irish Stamp Duty του 1,0% της εμπορικής αξίας θα ισχύει για όλες τις αγορές.

 

Φορολόγηση σε Ιταλικές Μετοχές

Ο ιταλικός φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών του 0,10% ισχύει για όλες τις αγορές ιταλικών μετοχών και ιδίων κεφαλαίων που συνδέονται με τίτλους για εισηγμένες εταιρείες με γραφείο εγγεγραμμένο στην Ιταλία.

 

Φορολόγηση σε Μετοχές του Χονγκ Κονγκ

Μπορεί να ισχύει φόρος χαρτοσήμου και άλλες χρεώσεις.

 

Φορολόγηση σε Τίτλους της Σιγκαπούρης

Οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι στη Σιγκαπούρη θα έχουν εκκαθάριστική χρέωση του ποσού του 0.0325% της αξίας της σύμβασης. Η ανώτατη χρέωση 600 SGD για συμβάσεις πέραν του 1.5 εκατομμυρίου SGD έχει αφαιρεθεί.

 

Υπάρχει χρέωση 0.0075% της εμπορικής αξίας που ισχύει για όλες τις μετοχές που είναι εισηγμένες στο SGX. Αυτή η χρέωση καταβάλλεται επιπρόσθετα σε όλες τις χρεώσεις.

 

Φορολόγηση σε Μετοχές της Νότιας Αφρικής

Ο Φόρος Μεταβίβασης Τίτλων (STT) είναι 0.25% ο οποίος ισχύει για το άνοιγμα θέσεων αγοράς μετοχών. Αυτό ισχύει μόνο για μετοχές, όχι για CFDs σε μετοχές.

 

Κόστος Θεματοφυλακής στις ΗΠΑ

Οι θεματοφύλακες στις ΗΠΑ μπορεί να χρεώνουν ετήσια προμήθεια διαχείρισης μέχρι 0.05 USD ανά μετοχή, ανάλογα με την τράπεζα θεματοφύλακα που τα εκδίδει. Συνήθως η χρέωση αφαιρείται από την πληρωμή του μερίσματος. Σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας δεν καταβάλλει το μέρισμα ή δεν περιλαμβάνει το τέλος θεματοφυλακής στις πληρωμές μερισμάτων, η αμοιβή αυτή μπορεί να γίνει μέσω απευθείας χρέωσης. Το ποσό της χρέωσης μερίσματος αναφέρεται στη σύμβαση καταθέσεων μεταξύ της τράπεζας θεματοφύλακα και της εταιρείας και βασίζεται στα πρότυπα του κλάδου.

Μεταφορές

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις μεταφορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email:Dealing@xspot.markets

 

Χρηματιστήρια και Ώρες Συναλλαγών

Κάντε κλικ στο Χρηματιστήριο

 

Ιστοσελίδα www.cboe.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:15

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.nasdaq.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:00

Ώρες λειτουργίας πριν την έναρξη της συνεδρίασης (EST) 04:00 – 09:30

Ώρες λειτουργίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης (EST) 16:00 – 20:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι εντολές πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι τις 09:28 για να συμμετάσχουν στην έναρξη της δημοπρασίας, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα επιτρέψουν την αντιστάθμιση εντολών μετά από αυτή την ώρα.

Κλείσιμο Δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι Εντολές MOC για τις μετοχές του NASDAQ που συμμετέχουν στο closing cross του NASDAQ μπορούν γενικά να τοποθετηθούν έως τις 15:50 (ώρα Νέας Υόρκης), αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι εντολές MOC εξισορροπούν μια δημοσιευμένη ανισορροπία η οποία μπορεί να εισαχθεί μετά από εκείνη την ώρα

Μέθοδος Συναλλαγής Το χρηματιστήριο NASDAQ λειτουργεί με βάση ένα ηλεκτρονικό μοντέλο προτεραιότητας τιμής-χρόνου. Όλες οι limit εντολές που παρουσιάζονται αντιμετωπίζονται ισότιμα και εκτελούνται με την σειρά με την οποία λήφθησαν στην ίδια τιμή. Οι μη εμφανιζόμενες μετοχές εκτελούνται μετά από τις εμφάνιζόμενες μετοχες με τη σειρά με την οποία ελήφθησαν στην τιμή αυτή. NYSE, NYSE AMEX, Equities, NASDAQ και περιφερειακές συναλλαγματικές υπηρεσίες μπορούν να διαπραγματεύονται στο NASDAQ. Το NASDAQ χρησιμοποιεί ένα παραδοσιακό μοντέλο χρεώσης δημιουργού-λήπτη ενώ το BX χρησιμοποιεί ένα αντίστροφο μοντέλο χρέωσης. Το PSX είναι ένα Price Setter Pro Rata μοντέλο το οποίο δίνει 40% ποσοστό στις εντολές οι οποίες δίνουν την καλύτερη τιμή Πώλησης ή Προσφοράς και το υπόλοιπο 60% εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα μέγεθος κατανομής pro rata.

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Ιστοσελίδα www.nyse.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι εντολές πρέπει να τοποθετηθούν πριν τις 9:30 για να συμμετάσχουν στην ανοικτή δημοπρασία.

Κλείσιμο Δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι Εντολές MOC πρέπει να τοποθετηθούν με την ανταλλαγή μέχρι τις 15.45, αν και οι εντολές MOC για να αντισταθμίσουν δημοσιευμένες ανισορροπίες μπορούν να τοποθετηθούν μετά από αυτή την ώρα.

Μέθοδος Συναλλαγής: Το εξειδικευμένο σύστημα Floor-based λειτουργεί με βάση τις μετοχές ειδικών διαπραγματευτών που διατηρούν μια ” δίκαιη και εύρυθμη αγορά” στις μετοχές τους. Μέλη του χρηματιστηρίου εκτελούν συναλλαγές μέσω DMM. Παρά το γεγονός ότι είναι “floor based”, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επίσης προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση. Off-floor “upstairs” trading επιτρέπεται, αλλα θα πρέπει να αναφερθεί στον Consolidated Tape/ Σταθερό/Κεντρικό Πάροχο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Το NYSE προσφέρει συνεδρίες μετά τη λήξη της συνεδρίασης για συναλλαγές χαρτοφυλακίου.

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Ιστοσελίδα www.nyse.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι εντολές πρέπει να τοποθετηθούν πριν τις 9:30 για να συμμετάσχουν στην ανοικτή δημοπρασία.

Κλείσιμο Δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι Εντολές MOC πρέπει να τοποθετηθούν με την ανταλλαγή μέχρι τις 15.45, αν και οι εντολές MOC για να αντισταθμίσουν δημοσιευμένες ανισορροπίες μπορούν να τοποθετηθούν μετά από αυτή την ώρα.

Μέθοδος Συναλλαγής: Το εξειδικευμένο σύστημα Floor-based λειτουργεί με βάση τις μετοχές ειδικών διαπραγματευτών που διατηρούν μια ” δίκαιη και εύρυθμη αγορά” στις μετοχές τους. Μέλη του χρηματιστηρίου εκτελούν συναλλαγές μέσω DMM. Παρά το γεγονός ότι είναι “floor based”, το χρηματηστήριο της Νέας Υόρκης επίσης προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση. Off-floor “upstairs” trading επιτρέπεται, αλλα θα πρέπει να αναφερθεί στον Consolidated Tape/ Σταθερό/Κεντρικό Πάροχο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Το NYSE προσφέρει συνεδρίες μετά τη λήξη της συνεδρίασης για συναλλαγές χαρτοφυλακίου.

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Ιστοσελίδα www.nyse.com

Έναρξη συνεδρίασης 04:00 – 09:30

Κύριες Ώρες Συναλλαγών 09:30 – 16:00

Εκτεταμένες Ώρες 16:00 – 20:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής στις 04:00 και 09:30. Η δημοπρασία στις 04:00 δέχεται μόνο οριακές εντολές.

Κλείσιμο δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής στις 16:00. Οι εντολές θα πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι τις 15:59 για να συμμετέχουν στην κλειστή δημοπρασία.

Μέθοδος Συναλλαγής: NYSE Arca είναι μια πλήρης ηλεκτρονική αγορά η οποία προσφέρει συναλλαγές για όλες τις μετοχές NYSE, NYSE Amex και NYSE Arca. Ένας κύριος διαπραγματευτής θα ανατεθεί για τις μετοχές και τα ETFs που είναι πρωτογενώς εισηγμένα στο NYSE Arca . Ξεκινώντας στις 03:30 οι limit εντολές θα πρέπει να εισαχθούν και να περιμένουν στην ουρά μέχρι την δημοπρασία στις 04:00.

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.londonstockexchange.com

Ώρες λειτουργίας 08:00 – 16:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας: 16:30 – 16:35
Μετά τη συναλλαγή: 16:35 – 16:40
SETS: οι τιμές κλεισίματος βασίζονται στην τιμή κλεισίματος της δημοπρασίας (UT) ή στη μέση τιμή. Υπάρχουν δύο τύποι επέκτασης της δημοπρασίας: οι επεκτάσεις παρακολούθησης των τιμών – που προκαλούνται από τις μεταβολές των τιμών και επεκτάσεις των εντολών αγοράς – που προκαλούνται από την ανισορροπία των εντολών αγοράς.

Μέθοδος Συναλλαγής: Το χρηματιστήριο προσφέρει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για συναλλαγές στην εγχώρια αγορά: SETS: Χρηματιστηριακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο παραγγελιών χρησιμοποιείται για συναλλαγές όλων των μετοχών FTSE 100, 250, UK FTSE Eurotop 300, και των κορυφαίων AIM (επί του παρόντος γύρω στις 150 στη στιγμή της εκτύπωσης) καθώς και των Ιρλανδικών αξιών/τίτλων σε ευρώ. Ένας μηχανισμός δημοπρασίας ο οποιος διαμορφώνει τις τιμές μεσαίων ημερών για συναλλαγές εντολών μεγαλύτερου μεγέθους εισήχθηκε στο SETS τον Μάρτιο του 2016. SEAQ: SEAQ είναι η μη εκτέλεσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου που επιτρέπει σε αυτους που διαμορφώνουν την αγορά να αναφέρουν τιμές σε αξίες ΑΙΜ (δεν διαπραγματεύονται σε SETS ή SETSqx) καθώς και σε έναν αριθμό τίτλων σταθερής απόδοσης. SETSqx:Η Χρηματιστηριακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείται για αναφορές και διασταυρώσεις. Αυτή η ηλεκτρονική Υπηρεσία συναλλαγής αντικαθιστά το SEATS plus. Το SETSqx υποστηρίζει αξίες Κύριας Αγοράς που είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί σε μετοχές SEAQ και ΑΙΜ με κανέναν ή μόνο με έναν δημιουργό αγοράς. Το SETSqx υποστηρίζει τέσσερις δημοπρασίες την ημέρα στις 08:00, 11:00, 15:00 και 16:35 με διαμορφωτές αγοράς που προσφέρουν σταθερές τιμές.

Limit Up/Down Στις ανοιχτές δημοπρασίες, μια +/-5% κίνηση από το κλείσιμο της προηγούμενης νύχτας για μια περίοδο 5 λεπτών αναστολής. Κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών αγοράς 10% από την τιμή συναλλαγής “LAST” για μια περίοδο 5 λεπτών αναστολής. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κλεισίματος των αποθεμάτων μπορεί να ανασταλεί για πέντε λεπτά ανάλογα με τη ρευστότητα τους.

Χρεώσεις αγοράς Τέλη χαρτοσήμου 0,50% επί των αγορών για καταχωρημένες μετοχές, Εισφορά PTM ύψους GBP1 σε όλες τις συναλλαγές αξίας άνω των 10,000 GBP

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προιόντων 850 Cash equities και 410 ETFs

Ιστοσελίδα www.wienerborse.at

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:00 – 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας ΑΤΧ Προϊόντα: Κλείσιμο δημοπρασίας: 17:30 – 17:33 Μετά τη συναλλαγή: 17:33 – 17:45 Η υπόλοιπη αγορά (εκτός ATX) απενεργοποιείται ένα λεπτό αργότερα στις 17:34

Μέθοδος Συναλλαγής: Η έναρξη της δημοπρασίας πραγματοποιείται μεταξύ 08:55 και 09:00. Στις 09:00 οι μετοχές ξεκινούν να ανοίγουν, ανάλογα με την ροή των εντολών στο σύστημα και η συνεχόμενη συναλλαγή ξεκινάει. Στις 12:00 η διαπραγμάτευση των μετοχών σταματάει προσωρίνα για μια μεσημεριανή δημοπρασία, η οποία διαρκεί τουλάχιστον τρία λεπτά χωρίς λήξη και 7,5 λεπτά μετά τη λήξη της.

Limit Up/Down 2%-4% (ο ακριβής τύπος δεν απελευθερώνεται από το Χρηματιστήριο) μετά από τον οποίο γίνεται διακοπή της συναλλαγής για πέντε λεπτά ανάλογα με την αστάθεια.

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Κατηγορίες επενδύσεων Cash Equities

Αριθμός προιόντων 42 Cash equities

Ιστοσελίδα www.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 – 17:40

Μέθοδος Συναλλαγής: Η συνεχόμενη αγορά είναι μια αυτοματοποιημένη αγορά καθοδηγούμενη από εντολές που εκτελούνται με βάση την προτεραιότητα τιμής – χρόνου.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Διαπραγμάτευσης: 6% έως 10% από το κλείσιμο της προηγούμενης νύχτας – μετά την οποία γίνεται διακοπή της συναλλαγής για δύο λεπτά. Δυναμικός Κανόνας 3% έως 10% – μετα την οποία γίνεται διακοπή για δύο λεπτά

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Κατηγορίες επενδύσεων Cash Equities

Αριθμός προϊόντων 126 Cash equities

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:55

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας 16:55 – 17:00 (Ανάλογα με την μετοχή που διαπραγματεύεται, η δημοπρασία μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από τρία λεπτά)

Μέθοδος Συναλλαγής Κοπενχάγη, Στοκχόλμη και Ελσίνκι όλοι χρησιμοποιούν μόχλευση στην πλατφόρμα NASDAG OMX INET. Οι κανόνες για κάθε ένα από αυτα τα σκανδιναβικά χρηματιστήρια είναι σε γενικές γραμμές εναρμονισμένοι.

Limit Up/Down Κανένα – Ωστόσο το Χρηματιστήριο μπορεί να αναστείλει τις μετοχές κατά την κρίση τους

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Κατηγορίες επενδύσεων Cash Equities

Αριθμός προϊόντων 158 Cash equities

Ιστοσελίδα www.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 – 17:40

Μέθοδος Συναλλαγής Όλα τα προϊόντα διατίθενται ηλεκτρονικά στο σύστημα NSC που υιοθετήθηκαν από όλα τα μέλη του Euronext. H γαλλική αγορά μετοχών είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα. Το Premier Marche, που παλιότερα ονομαζόταν Premier Marché , περιλαμβάνει μεγάλες Γαλλικές και ξένες εταιρείες και περισσότερο για θέματα ομολόγων. Το Second Μarche, περιλαμβάνει μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η Nouveau Marche περιλαμβάνει ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες startup που αναζητούν κεφάλαια για οικονομική επέκταση, συνδέονται με την Euro.nm στην Ευρωπαϊκή αγορά ανάπτυξης μετοχών.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Συναλλαγής: 6% -10% πιο κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης βραδιάς – αναστολή δύο λεπτών. Δυναμικός κανόνας 3% έως 10% – Δύο λεπτά αναστολή.

Χρεώσεις Aγοράς ΦΠΑ 19,6% με προμήθεια (δεν ισχύει για ξένους επενδυτές). Φόρος 30 bps μόνο για την αγορά, που εφαρμόζεται στο ημερήσιο καθαρό ποσό (δηλαδή εάν ένας πελάτης αγοράζει και πουλάει την ίδια μέρα). Εφαρμόζεται σε μια συγκεριμένη λίστα μετοχών που ορίζεται από την Κυβέρνηση.

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 457 Cash equities & 216 ETFs

Ιστοσελίδα www.nasdaqomxnordic.com

Ώρες λειτουργίας 10:00 – 18:25

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο Δημοπρασίας: 18:25-18:30 (Εξαρτάται από τη μετοχική συναλλαγή, η δημοπρασία μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από τρία λεπτά)

Μέθοδος Συναλλαγής Ο δείκτης OMX Helsinki 25, είναι ένας σημαντικός δείκτης της αγοράς, ο οποίος εντοπίζει τις επιδόσεις των 25 πιο διαπραγματεύσιμων εταιρειών στην κύρια Λίστα του Χρηματιστηρίου του Ελσίνκι. Είναι μια σταθμισμένη αγοραία αξία. Ο δείκτης τιμών με βάση το ελεύθερο με κυμαινόμενο επιτόκιο και κατώτατο όριο (κάθε εταιρεία του δείκτη περιορίζεται σε βάρος 10%). Ο δείκτης OMX Helsinki 25 έχει μια βασική τιμή 500 από τις 4 Μαρτίου 1988.

Limit Up/Down 15%

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 135 Cash equities & 1 ETFs

Ιστοσελίδαwww.xetra.com/xetra-en

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:30 Μεσημεριανή Δημοπρασία στις 13:00, διαρκέι 2-17 λεπτά και εξαρτάται από τη μετοχή (δύο λεπτά για τις μετοχές του DAX)

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35

Μέθοδος Συναλλαγής 1. η XETRA είναι σε θέση να εκτελέσει εντολές limit, market και stop. Η XETRA επιτρέπει συνεχόμενη συναλλαγή και δημοπρασίες. Σε συνεχόμενη συναλλαγή, μια εντολή εκτελείται αμέσως μόλις υπάρξει διαθέσιμη εντολή. Δημοπρασίες πραγματοποιούνται στην αρχή και το τέλος της συναλλαγής καθώς και μία στις 12:00 κατά τη διάρκεια της ημέρας. 2. Floor Trading: είτε καθορίζονται με ακρίβεια – με ένα όριο στο εύρος τιμών – ή είναι απεριόριστες, σε αυτή τη περίπτωση η συναλλαγή εκτελείται με την καλύτερη τιμή που είναι διαθέσιμη.

Limit Up/Down Τα ποσοστά δεν δημοσιεύονται από το Χρηματιστήριο, αλλα εξαρτώνται από την μεταβλητότητα

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 343 Cash equities & 209 ETFs

Ιστοσελίδαwww.athexgroup.gr

Ώρες λειτουργίας 10:30 – 17:00

Άνοιγμα δημοπρασία Η δημοπρασία καθορίστηκε από τις 10:28 έως τις 10:30.

Κλείσιμο δημοπρασία Κλείσιμο δημοπρασίας: 17:00-17:10

Μέθοδος συναλλαγής Όλοι οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι είτε στην κύρια αγορά είτε στην παράλληλη, διαπραγματεύονται μέσω της πλατφόρμας συναλλαγής OASIS ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Συνεχόμενη συνεδρίαση πραγματοποιείται από τις 10:30 έως τις 17:00. Οι εντολές αντιστοιχούν με προτεραιότητα τιμής και χρόνου. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να περάσουν από την αγορά. Δεν γίνονται εξαιρέσεις για crosses εκτός και αν πληρουν συγκεκριμένους κανόνες.

Limit Up/Down Δυναμικό εύρος: 3%

Χρεώσεις Αγοράς 0,0325% για όλες τις συναλλαγές. Κόστος συναλλαγής 0,20% επί των πωλήσεων που εφαρμόζεται από τον Θεματοφύλακα

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Αριθμός προϊόντων 38 Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.ise.ie

Ώρες λειτουργίας 08:00 – 16:28

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας: 16:28 – 16:30 Μετά τη συναλλαγή: 16:30 – 17:15

Μέθοδος Συναλλαγής Δύο μέθοδοι Συναλλαγών: η ISE XETRA παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένη εντολή διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μια φάση προ-διαπραγμάτευσης μεταξύ 06:30 και 07:00 που ακολουθείται από μια δεκάλεπτη ανοικτή δημοπρασία. Η συνεχόμενη διαπραγμάτευση διαρκεί έως τις 16:28 και ακολουθείται από μια κλειστή δημοπρασία δύο λεπτών. Το ISE προσφέρει επίσης εντολές Hidden Limit και Midpoint. Οι εντολές Hidden Limit αλληλεπιδρούν με ορατή και μη ορατή ρευστότητα στο βιβλίο εντολών ISE και υπόκεινται σε προτεραιότητα τιμής/ορατότητας/χρόνου. Οι Midpoint εντολές δεν είναι εμφανείς στο βιβλίο εντολών, διασταυρώνονται στη μέση της ανταλλαγής BBO και θα εκτελούνται μόνο με άλλες εντολές Midpoint.

Limit Up/Down Κανένα

Χρεώσεις Αγοράς Φόρος χαρτόσημου 1% επί των αγορών για καταχωρημένες μετοχές. Εισπράξεις μεσίτη ύψους 1,25€ για σύμβαση άνω των 12.500€

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Αριθμός Προϊόντων 28 Cash equities

Ιστοσελίδαwww.borsaitaliana.it

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 – 17:42

Μέθοδος Συναλλαγής Συνεχόμενη ηλεκτρονική αγορά εντολής τύπου CATS (Telematico). Το σύστημα εμφανίζει προσφορές σε κάθε επίπεδο τιμής. Οι εντολές σε κάθε επίπεδο τιμών συπληρώνονται με βάση την προτεραιότητα χρόνου. Για να εκτελεστούν στην τιμή εκκίνησης, οι εντολές θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν τις 09:00. Η επικύρωση ξεκινά στις 09:00 και οι εντολές αντιστοιχίζονται στην τιμή εκκίνησης. Εντολές που δεν αντιστοιχίζονται μεταφέρονται στη συνεχή αγορά εκτός και αν εισήχθησαν μόνο για το άνοιγμα. Κατά τη διάρκεια της προαντιστοίχισης, μια πραγματική θεωρητική τιμή εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο. Επειδή υπάρχει πολύ μικρός όγκος στο άνοιγμα (εκτός και αν λήξουν τα options και τα futures) αυτή η τιμή είναι περισσότερο ενδεικτική. Οι συναλλαγές block επιτρέπονται, αλλα θα πρέπει να αναφερθούν στο χρηματιστήριο εντός 15 λεπτών.

Limit Up/Down 7.5% πάνω/κάτω κατά της τιμής έναρξης. Η περίοδος αναστολής είναι κατά την διακριτική ευχέρεια του.

Χρεώσεις Αγοράς Φόρος 10 bps μόνο στην αγορά. Εφαρμόζεται σε μια συγκεριμένη λίστα μετοχών που ορίζεται από την Κυβέρνηση. Ένας επιπλέον φόρος εφαρμόζεται σε παράγωγα προϊόντα, ισχύει 20 bps για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που περιλαμβάνουν συναλλαγές με μη τυποποιημένο διακανονισμό.

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός Προϊόντων 384 Cash equities & 653 ETFs

Ιστοσελίδαwww.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 – 17:40

Μέθοδος Διαπραγμάτευσης του Euronext – Οι πιο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι διαπραγματεύονται συνεχόμενα μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαπραγμάτευσης που βασίζεται στην προτεραιότητα τιμής-χρόνου. Οι λιγότερο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι είτε διαπραγματεύονται συνεχόμενα σε συνδυασμό με έναν καθορισμένο πάροχο ρευστότητας είτε δύο φορές την ημέρα με δημοπρασία (10:30 – 11:00 και 16:30 – 17:00). Για τις συναλλαγές μόχλευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Universal Trading Platform.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Συναλλαγής: 6% -10% πιο κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης βραδιάς – αναστολή δύο λεπτών. Δυναμικός κανόνας 3% έως 10% – Δύο λεπτά αναστολή.

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 121 Cash equities & 84 ETFs

Ιστοσελίδαwww.oslobors.no

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:20

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο Δημοπρασίας Κλείσιμο Δημοπρασίας 16:20 -16:25 τυχαία ώρα κλεισίματος (ποικίλλει ανάλογα με τη λίστα ρευστότητας της ασφάλειας)

Μέθοδος Συναλλαγής Το Oslo Bors χρησιμοποιεί το σύστημα ανταλλαγής συναλλάγματος Millennium. Το σύστημα αναπτύχθηκε από την MilllenniumIT, μια θυγατρική του London Exchange Group, και σήμερα λειτουργεί και στις αγορές του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, της Borsa Italiana και του Χρηματιστηρίου του Γιοχάνεσμπουργκ.

Limit Up/Down Κανένα

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Άριθμός προϊόντων 171 Cash equities & 3 ETFs

Ιστοσελίδαwww.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 08:00 – 16:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 – 17:40

Μέθοδος διαπραγμάτευσης του Euronext – Οι πιο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι διαπραγματεύονται συνεχόμενα μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαπραγμάτευσης που βασίζεται στην προτεραιότητα τιμής-χρόνου. Οι λιγότερο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι είτε διαπραγματεύονται συνεχόμενα σε συνδυασμό με έναν καθορισμένο πάροχο ρευστότητας είτε δύο φορές την ημέρα με δημοπρασία (10:30 – 11:00 και 16:30 – 17:00). Για τις συναλλαγές μόχλευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Universal Trading Platform.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Συναλλαγής: 6% -10% πιο κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης βραδιάς – αναστολή δύο λεπτών. Δυναμικός κανόνας 3% έως 10% – Δύο λεπτά αναστολή

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος – Cash Equities

Αριθμός προϊόντων 44 Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.bolsamadrid.es

Ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής (οι εντολές μπορούν να εισαχθούν από τις 08:30 και μετά)

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 – 17:35 Το χρηματιστήριο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την επίσημη τιμή κλεισίματος κατά την διακριτική του ευχέρεια ή να παρατείνει τη δημοπρασία κατά δύο λεπτά, εάν μια δημοπρασία μεταβλητότητας ενεργοποιείται από την ενδεικτική τιμή.

Μέθοδος διαπραγμάτευσης Η ισπανική αγορά μετοχών λειτουργεί με βάση την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών της SIBE, η οποία δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την BME, η οποία εγγυάται την πλήρη συνδεσιμότητα των τεσσάρων ισπανικών χρηματιστηρίων. Η αγορά βασίζεται σε ένα σύστημα εντολών με οδηγίες, ένα ενιαίο ηλεκτρονικό βιβλίο και ένα σύστημα αντιστοίχισης εντολών που λειτουργεί με βάση την προτεραιότητα τιμής-χρόνου. Το ανοικτό εμπόριο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για μια μικρή ομάδα μετοχών με μικρότερη ρευστότητα. Εκτός από τις μετοχές, οι εγγυήσεις, τα πιστοποιητικά και τα exchange traded funds (ETFs) διαπραγματεύονται επίσης ηλεκτρονικά. Ορισμένα τμήματα της αγοράς διαθέτουν εξειδικευμένους παρόχους ρευστότητας.

Limit Up/Down Δύο ζώνες καθημερινής διακύμανσης για κάθε ασφάλεια, βάσει της ιστορικής και ημερήσιας μεταβλητότητας αυτής της ασφάλειας. Οι δημοπρασίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από μια σωρευτική κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (συνήθως 4-10%) στην τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου ή με μια ενιαία κίνηση τιμής η οποία προκαλεί αύξηση / μείωση μεταξύ 1 και 8% ανάλογα με τη μετοχή. Όταν επιτευχθούν αυτά τα όρια, η μεταβλητότα προκαλεί την έναρξη δημοπρασίας πέντε λεπτών (π.χ. η δημοπρασία κλεισίματος) με τυχαίο καθορισμό 30 δευτερολέπτων. Κατ ‘εξαίρεση, εάν η δημοπρασία καταλήξει σε τιμή στο επόμενο όριο της μετοχής (ή αν οι «καλύτερες» εντολές δεν καλύπτονται από τον όγκο), τότε η δημοπρασία θα παραταθεί κατά δύο επιπλέον λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των δημοπρασιών ανοίγματος και κλεισίματος, έτσι μία μετοχή μπορεί να ανοίξει στις 09:02 ή να κλείσει στις 17:37.

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 128 Cash equities & 4 ETFs

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Μετοχές

Προμήθειες

Προμήθειες για Μετοχές

Χρηματιστήριο
Προμήθεια
Ελάχιστο Ποσό
CBOE | Ηνωμένες Πολιτείες 0.10% min. USD 10
NASDAQ | Ηνωμένες Πολιτείες 0.10% min. USD 10
NYSE | Ηνωμένες Πολιτείες 0.10% min. USD 10
NYSE AMEX | Ηνωμένες Πολιτείες 0.10% min. USD 10
NYSE ARCA | Ηνωμένες Πολιτείες 0.10% min. USD 10
LSE | Ηνωμένο Βασίλειο 0.10% min. GBP 10
WIENER BOERSE | Αυστρία 0.10% min. EUR 10
EURONEXT BRUSSELS | Βέλγιο 0.10% min. EUR 10
CSE | Δανία 0.10% min. DKK 200
EURONEXT PARIS | Γαλλία 0.10% min. EUR 10
NASDAQ HELSINKI | Φινλανδία 0.10% min. EUR 10
XETRA | Γερμανία 0.10% min. EUR 10
Athens Stock Exchange | Ελλάδα 0.35% min. EUR 10
ISE | Ιρλανδία 0.10% min. EUR 10
MTA | Ιταλία 0.10% min. EUR 10
EURONEXT AMSTERDAM | Ολλανδία 0.10% min. EUR 10
OSLO BORS | Νορβηγία 0.10% min. NOK 200
EURONEXT LISBON | Πορτογαλία 0.10% min. EUR 10
BME | Ισπανία 0.10% min. EUR 10
STO | Σουηδία 0.10% min. SEK 200

 

Παράδειγμα προμήθειας που εφαρμόζεται σε μετοχές των ΗΠΑ:

Πελάτης αγοράζει 30 μετοχές της Netflix Inc (NFLX) στα $388, συνολικής αξίας $11.640. Η προμήθεια θα υπολογιστεί ως εξής: (30×388)x0.10%=$11.64 συν $0.02 ανά μετοχή $0.02×30=$0.60. Έτσι, το συνολικό κόστος θα είναι $11.64+$0.60= $12.24

Κόστη Θεματοφυλακής

Για τις μετοχές υπάρχει ετήσιο κόστος θεματοφυλακής 0,15% συν Φ.Π.Α (κατά περίπτωση), με μηνιαία ελάχιστη χρέωση 5€ ανά λογαριασμό.

Δεδομένα Αγοράς

Εγγραφή για live τιμές

Προς το παρόν, η XSpot μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της live δεδομένα της αγοράς μόνο για τα 20 χρηματιστήρια που συνδέονται με την πλατφόρμα XSpot PRO. Η συνολική τιμή είναι 20€ + Φ.Π.Α. (κατά περίπτωση) και οι χρεώσεις είναι οι εξής:

CBOE US – 8 EUR (Cboe, Nasdaq, NYSE, NYSE AMEX, NYSE ARCA)

CBOE EU – 7 EUR (LSE, Wiener Boerse, Euronext Brussels, CSE Denmark, Euronext Paris, Nasdaq Helsinki, Xetra Germany, ISE Ireland, MTA Italy, Euronext Amsterdam, Olse Bors, Euronext Lisbon, BME Spain, STO Sweden)

Αthex – 5 EUR (Athens Stock Exchange)

Ένας πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφεί από τη λίστα ενός χρηματιστηρίου στέλνοντας ένα email στο dealing@xspot.markets

*Οι Asset Management πελάτες απαλλάσσονται από τις χρεώσεις για τα δεδομένα της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων και των «Smart Wealth»)

Nέα και Έρευνα

Δωρεάν

Χρηματιστήρια και Ώρες Συναλλαγών

Κάντε κλικ στο Χρηματιστήριο

Ιστοσελίδα www.cboe.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:15

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.nasdaq.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 - 16:00

Ώρες λειτουργίας πριν την έναρξη της συνεδρίασης (EST) 04:00 - 09:30

Ώρες λειτουργίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης (EST) 16:00 - 20:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι εντολές πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι τις 09:28 για να συμμετάσχουν στην έναρξη της δημοπρασίας, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα επιτρέψουν την αντιστάθμιση εντολών μετά από αυτή την ώρα.

Κλείσιμο Δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι Εντολές MOC για τις μετοχές του NASDAQ που συμμετέχουν στο closing cross του NASDAQ μπορούν γενικά να τοποθετηθούν έως τις 15:50 (ώρα Νέας Υόρκης), αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι εντολές MOC εξισορροπούν μια δημοσιευμένη ανισορροπία η οποία μπορεί να εισαχθεί μετά από εκείνη την ώρα

Μέθοδος Συναλλαγής Το χρηματιστήριο NASDAQ λειτουργεί με βάση ένα ηλεκτρονικό μοντέλο προτεραιότητας τιμής-χρόνου. Όλες οι limit εντολές που παρουσιάζονται αντιμετωπίζονται ισότιμα και εκτελούνται με την σειρά με την οποία λήφθησαν στην ίδια τιμή. Οι μη εμφανιζόμενες μετοχές εκτελούνται μετά από τις εμφάνιζόμενες μετοχες με τη σειρά με την οποία ελήφθησαν στην τιμή αυτή. NYSE, NYSE AMEX, Equities, NASDAQ και περιφερειακές συναλλαγματικές υπηρεσίες μπορούν να διαπραγματεύονται στο NASDAQ. Το NASDAQ χρησιμοποιεί ένα παραδοσιακό μοντέλο χρεώσης δημιουργού-λήπτη ενώ το BX χρησιμοποιεί ένα αντίστροφο μοντέλο χρέωσης. Το PSX είναι ένα Price Setter Pro Rata μοντέλο το οποίο δίνει 40% ποσοστό στις εντολές οι οποίες δίνουν την καλύτερη τιμή Πώλησης ή Προσφοράς και το υπόλοιπο 60% εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα μέγεθος κατανομής pro rata.

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Ιστοσελίδα www.nyse.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι εντολές πρέπει να τοποθετηθούν πριν τις 9:30 για να συμμετάσχουν στην ανοικτή δημοπρασία.

Κλείσιμο Δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι Εντολές MOC πρέπει να τοποθετηθούν με την ανταλλαγή μέχρι τις 15.45, αν και οι εντολές MOC για να αντισταθμίσουν δημοσιευμένες ανισορροπίες μπορούν να τοποθετηθούν μετά από αυτή την ώρα.

Μέθοδος Συναλλαγής: Το εξειδικευμένο σύστημα Floor-based λειτουργεί με βάση τις μετοχές ειδικών διαπραγματευτών που διατηρούν μια " δίκαιη και εύρυθμη αγορά" στις μετοχές τους. Μέλη του χρηματιστηρίου εκτελούν συναλλαγές μέσω DMM. Παρά το γεγονός ότι είναι "floor based", το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επίσης προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση. Off-floor "upstairs" trading επιτρέπεται, αλλα θα πρέπει να αναφερθεί στον Consolidated Tape/ Σταθερό/Κεντρικό Πάροχο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Το NYSE προσφέρει συνεδρίες μετά τη λήξη της συνεδρίασης για συναλλαγές χαρτοφυλακίου.

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Ιστοσελίδα www.nyse.com

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:30 – 16:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι εντολές πρέπει να τοποθετηθούν πριν τις 9:30 για να συμμετάσχουν στην ανοικτή δημοπρασία.

Κλείσιμο Δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής. Οι Εντολές MOC πρέπει να τοποθετηθούν με την ανταλλαγή μέχρι τις 15.45, αν και οι εντολές MOC για να αντισταθμίσουν δημοσιευμένες ανισορροπίες μπορούν να τοποθετηθούν μετά από αυτή την ώρα.

Μέθοδος Συναλλαγής: Το εξειδικευμένο σύστημα Floor-based λειτουργεί με βάση τις μετοχές ειδικών διαπραγματευτών που διατηρούν μια " δίκαιη και εύρυθμη αγορά" στις μετοχές τους. Μέλη του χρηματιστηρίου εκτελούν συναλλαγές μέσω DMM. Παρά το γεγονός ότι είναι "floor based", το χρηματηστήριο της Νέας Υόρκης επίσης προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση. Off-floor "upstairs" trading επιτρέπεται, αλλα θα πρέπει να αναφερθεί στον Consolidated Tape/ Σταθερό/Κεντρικό Πάροχο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Το NYSE προσφέρει συνεδρίες μετά τη λήξη της συνεδρίασης για συναλλαγές χαρτοφυλακίου.

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Ιστοσελίδα www.nyse.com

Έναρξη συνεδρίασης 04:00 - 09:30

Κύριες Ώρες Συναλλαγών 09:30 – 16:00

Εκτεταμένες Ώρες 16:00 - 20:00

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής στις 04:00 και 09:30. Η δημοπρασία στις 04:00 δέχεται μόνο οριακές εντολές.

Κλείσιμο δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής στις 16:00. Οι εντολές θα πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι τις 15:59 για να συμμετέχουν στην κλειστή δημοπρασία.

Μέθοδος Συναλλαγής: NYSE Arca είναι μια πλήρης ηλεκτρονική αγορά η οποία προσφέρει συναλλαγές για όλες τις μετοχές NYSE, NYSE Amex και NYSE Arca. Ένας κύριος διαπραγματευτής θα ανατεθεί για τις μετοχές και τα ETFs που είναι πρωτογενώς εισηγμένα στο NYSE Arca . Ξεκινώντας στις 03:30 οι limit εντολές θα πρέπει να εισαχθούν και να περιμένουν στην ουρά μέχρι την δημοπρασία στις 04:00.

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.londonstockexchange.com

Ώρες λειτουργίας 08:00 - 16:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας: 16:30 - 16:35
Μετά τη συναλλαγή: 16:35 - 16:40
SETS: οι τιμές κλεισίματος βασίζονται στην τιμή κλεισίματος της δημοπρασίας (UT) ή στη μέση τιμή. Υπάρχουν δύο τύποι επέκτασης της δημοπρασίας: οι επεκτάσεις παρακολούθησης των τιμών - που προκαλούνται από τις μεταβολές των τιμών και επεκτάσεις των εντολών αγοράς - που προκαλούνται από την ανισορροπία των εντολών αγοράς.

Μέθοδος Συναλλαγής: Το χρηματιστήριο προσφέρει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για συναλλαγές στην εγχώρια αγορά: SETS: Χρηματιστηριακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο παραγγελιών χρησιμοποιείται για συναλλαγές όλων των μετοχών FTSE 100, 250, UK FTSE Eurotop 300, και των κορυφαίων AIM (επί του παρόντος γύρω στις 150 στη στιγμή της εκτύπωσης) καθώς και των Ιρλανδικών αξιών/τίτλων σε ευρώ. Ένας μηχανισμός δημοπρασίας ο οποιος διαμορφώνει τις τιμές μεσαίων ημερών για συναλλαγές εντολών μεγαλύτερου μεγέθους εισήχθηκε στο SETS τον Μάρτιο του 2016. SEAQ: SEAQ είναι η μη εκτέλεσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου που επιτρέπει σε αυτους που διαμορφώνουν την αγορά να αναφέρουν τιμές σε αξίες ΑΙΜ (δεν διαπραγματεύονται σε SETS ή SETSqx) καθώς και σε έναν αριθμό τίτλων σταθερής απόδοσης. SETSqx:Η Χρηματιστηριακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείται για αναφορές και διασταυρώσεις. Αυτή η ηλεκτρονική Υπηρεσία συναλλαγής αντικαθιστά το SEATS plus. Το SETSqx υποστηρίζει αξίες Κύριας Αγοράς που είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί σε μετοχές SEAQ και ΑΙΜ με κανέναν ή μόνο με έναν δημιουργό αγοράς. Το SETSqx υποστηρίζει τέσσερις δημοπρασίες την ημέρα στις 08:00, 11:00, 15:00 και 16:35 με διαμορφωτές αγοράς που προσφέρουν σταθερές τιμές.

Limit Up/Down Στις ανοιχτές δημοπρασίες, μια +/-5% κίνηση από το κλείσιμο της προηγούμενης νύχτας για μια περίοδο 5 λεπτών αναστολής. Κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών αγοράς 10% από την τιμή συναλλαγής "LAST" για μια περίοδο 5 λεπτών αναστολής. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κλεισίματος των αποθεμάτων μπορεί να ανασταλεί για πέντε λεπτά ανάλογα με τη ρευστότητα τους.

Χρεώσεις αγοράς Τέλη χαρτοσήμου 0,50% επί των αγορών για καταχωρημένες μετοχές, Εισφορά PTM ύψους GBP1 σε όλες τις συναλλαγές αξίας άνω των 10,000 GBP

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προιόντων 850 Cash equities και 410 ETFs

Ιστοσελίδα www.wienerborse.at

Ώρες λειτουργίας (EST) 09:00 - 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας ΑΤΧ Προϊόντα: Κλείσιμο δημοπρασίας: 17:30 - 17:33 Μετά τη συναλλαγή: 17:33 - 17:45 Η υπόλοιπη αγορά (εκτός ATX) απενεργοποιείται ένα λεπτό αργότερα στις 17:34

Μέθοδος Συναλλαγής: Η έναρξη της δημοπρασίας πραγματοποιείται μεταξύ 08:55 και 09:00. Στις 09:00 οι μετοχές ξεκινούν να ανοίγουν, ανάλογα με την ροή των εντολών στο σύστημα και η συνεχόμενη συναλλαγή ξεκινάει. Στις 12:00 η διαπραγμάτευση των μετοχών σταματάει προσωρίνα για μια μεσημεριανή δημοπρασία, η οποία διαρκεί τουλάχιστον τρία λεπτά χωρίς λήξη και 7,5 λεπτά μετά τη λήξη της.

Limit Up/Down 2%-4% (ο ακριβής τύπος δεν απελευθερώνεται από το Χρηματιστήριο) μετά από τον οποίο γίνεται διακοπή της συναλλαγής για πέντε λεπτά ανάλογα με την αστάθεια.

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Κατηγορίες επενδύσεων Cash Equities

Αριθμός προιόντων 42 Cash equities

Ιστοσελίδα www.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 - 17:40

Μέθοδος Συναλλαγής: Η συνεχόμενη αγορά είναι μια αυτοματοποιημένη αγορά καθοδηγούμενη από εντολές που εκτελούνται με βάση την προτεραιότητα τιμής - χρόνου.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Διαπραγμάτευσης: 6% έως 10% από το κλείσιμο της προηγούμενης νύχτας - μετά την οποία γίνεται διακοπή της συναλλαγής για δύο λεπτά. Δυναμικός Κανόνας 3% έως 10% - μετα την οποία γίνεται διακοπή για δύο λεπτά

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Κατηγορίες επενδύσεων Cash Equities

Άριθμός προϊόντων 126 Cash equities

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 16:55

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας 16:55 - 17:00 (Ανάλογα με την μετοχή που διαπραγματεύεται, η δημοπρασία μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από τρία λεπτά)

Μέθοδος Συναλλαγής Κοπενχάγη, Στοκχόλμη και Ελσίνκι όλοι χρησιμοποιούν μόχλευση στην πλατφόρμα NASDAG OMX INET. Οι κανόνες για κάθε ένα από αυτα τα σκανδιναβικά χρηματιστήρια είναι σε γενικές γραμμές εναρμονισμένοι.

Limit Up/Down Κανένα - Ωστόσο το Χρηματιστήριο μπορεί να αναστείλει τις μετοχές κατά την κρίση τους

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Κατηγορίες επενδύσεων Cash Equities

Άριθμός προϊόντων 158 Cash equities

Ιστοσελίδα www.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 - 17:40

Μέθοδος Συναλλαγής Όλα τα προϊόντα διατίθενται ηλεκτρονικά στο σύστημα NSC που υιοθετήθηκαν από όλα τα μέλη του Euronext. H γαλλική αγορά μετοχών είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα. Το Premier Marche, που παλιότερα ονομαζόταν Premier Marché , περιλαμβάνει μεγάλες Γαλλικές και ξένες εταιρείες και περισσότερο για θέματα ομολόγων. Το Second Μarche, περιλαμβάνει μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η Nouveau Marche περιλαμβάνει ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες startup που αναζητούν κεφάλαια για οικονομική επέκταση, συνδέονται με την Euro.nm στην Ευρωπαϊκή αγορά ανάπτυξης μετοχών.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Συναλλαγής: 6% -10% πιο κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης βραδιάς - αναστολή δύο λεπτών. Δυναμικός κανόνας 3% έως 10% - Δύο λεπτά αναστολή.

Χρεώσεις Aγοράς ΦΠΑ 19,6% με προμήθεια (δεν ισχύει για ξένους επενδυτές). Φόρος 30 bps μόνο για την αγορά, που εφαρμόζεται στο ημερήσιο καθαρό ποσό (δηλαδή εάν ένας πελάτης αγοράζει και πουλάει την ίδια μέρα). Εφαρμόζεται σε μια συγκεριμένη λίστα μετοχών που ορίζεται από την Κυβέρνηση.

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 457 Cash equities & 216 ETFs

Ιστοσελίδα www.nasdaqomxnordic.com

Ώρες λειτουργίας 10:00 - 18:25

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο Δημοπρασίας: 18:25-18:30 (Εξαρτάται από τη μετοχική συναλλαγή, η δημοπρασία μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από τρία λεπτά)

Μέθοδος Συναλλαγής Ο δείκτης OMX Helsinki 25, είναι ένας σημαντικός δείκτης της αγοράς, ο οποίος εντοπίζει τις επιδόσεις των 25 πιο διαπραγματεύσιμων εταιρειών στην κύρια Λίστα του Χρηματιστηρίου του Ελσίνκι. Είναι μια σταθμισμένη αγοραία αξία. Ο δείκτης τιμών με βάση το ελεύθερο με κυμαινόμενο επιτόκιο και κατώτατο όριο (κάθε εταιρεία του δείκτη περιορίζεται σε βάρος 10%). Ο δείκτης OMX Helsinki 25 έχει μια βασική τιμή 500 από τις 4 Μαρτίου 1988.

Limit Up/Down 15%

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 135 Cash equities & 1 ETFs

Ιστοσελίδαwww.xetra.com/xetra-en

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:30 Μεσημεριανή Δημοπρασία στις 13:00, διαρκέι 2-17 λεπτά και εξαρτάται από τη μετοχή (δύο λεπτά για τις μετοχές του DAX)

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35

Μέθοδος Συναλλαγής 1. η XETRA είναι σε θέση να εκτελέσει εντολές limit, market και stop. Η XETRA επιτρέπει συνεχόμενη συναλλαγή και δημοπρασίες. Σε συνεχόμενη συναλλαγή, μια εντολή εκτελείται αμέσως μόλις υπάρξει διαθέσιμη εντολή. Δημοπρασίες πραγματοποιούνται στην αρχή και το τέλος της συναλλαγής καθώς και μία στις 12:00 κατά τη διάρκεια της ημέρας. 2. Floor Trading: είτε καθορίζονται με ακρίβεια - με ένα όριο στο εύρος τιμών - ή είναι απεριόριστες, σε αυτή τη περίπτωση η συναλλαγή εκτελείται με την καλύτερη τιμή που είναι διαθέσιμη.

Limit Up/Down Τα ποσοστά δεν δημοσιεύονται από το Χρηματιστήριο, αλλα εξαρτώνται από την μεταβλητότητα

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 343 Cash equities & 209 ETFs

Ιστοσελίδαwww.athexgroup.gr

Ώρες λειτουργίας 10:30 - 17:00

Άνοιγμα δημοπρασία Η δημοπρασία καθορίστηκε από τις 10:28 έως τις 10:30.

Κλείσιμο δημοπρασία Κλείσιμο δημοπρασίας: 17:00-17:10

Μέθοδος συναλλαγής Όλοι οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι είτε στην κύρια αγορά είτε στην παράλληλη, διαπραγματεύονται μέσω της πλατφόρμας συναλλαγής OASIS ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Συνεχόμενη συνεδρίαση πραγματοποιείται από τις 10:30 έως τις 17:00. Οι εντολές αντιστοιχούν με προτεραιότητα τιμής και χρόνου. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να περάσουν από την αγορά. Δεν γίνονται εξαιρέσεις για crosses εκτός και αν πληρουν συγκεκριμένους κανόνες.

Limit Up/Down Δυναμικό εύρος: 3%

Χρεώσεις Αγοράς 0,0325% για όλες τις συναλλαγές. Κόστος συναλλαγής 0,20% επί των πωλήσεων που εφαρμόζεται από τον Θεματοφύλακα

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Αριθμός προϊόντων 38 Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.ise.ie

Ώρες λειτουργίας 08:00 - 16:28

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας: 16:28 - 16:30 Μετά τη συναλλαγή: 16:30 - 17:15

Μέθοδος Συναλλαγής Δύο μέθοδοι Συναλλαγών: η ISE XETRA παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένη εντολή διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μια φάση προ-διαπραγμάτευσης μεταξύ 06:30 και 07:00 που ακολουθείται από μια δεκάλεπτη ανοικτή δημοπρασία. Η συνεχόμενη διαπραγμάτευση διαρκεί έως τις 16:28 και ακολουθείται από μια κλειστή δημοπρασία δύο λεπτών. Το ISE προσφέρει επίσης εντολές Hidden Limit και Midpoint. Οι εντολές Hidden Limit αλληλεπιδρούν με ορατή και μη ορατή ρευστότητα στο βιβλίο εντολών ISE και υπόκεινται σε προτεραιότητα τιμής/ορατότητας/χρόνου. Οι Midpoint εντολές δεν είναι εμφανείς στο βιβλίο εντολών, διασταυρώνονται στη μέση της ανταλλαγής BBO και θα εκτελούνται μόνο με άλλες εντολές Midpoint.

Limit Up/Down Κανένα

Χρεώσεις Αγοράς Φόρος χαρτόσημου 1% επί των αγορών για καταχωρημένες μετοχές. Εισπράξεις μεσίτη ύψους 1,25€ για σύμβαση άνω των 12.500€

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Αριθμός Προϊόντων 28 Cash equities

Ιστοσελίδαwww.borsaitaliana.it

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 - 17:42

Μέθοδος Συναλλαγής Συνεχόμενη ηλεκτρονική αγορά εντολής τύπου CATS (Telematico). Το σύστημα εμφανίζει προσφορές σε κάθε επίπεδο τιμής. Οι εντολές σε κάθε επίπεδο τιμών συπληρώνονται με βάση την προτεραιότητα χρόνου. Για να εκτελεστούν στην τιμή εκκίνησης, οι εντολές θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν τις 09:00. Η επικύρωση ξεκινά στις 09:00 και οι εντολές αντιστοιχίζονται στην τιμή εκκίνησης. Εντολές που δεν αντιστοιχίζονται μεταφέρονται στη συνεχή αγορά εκτός και αν εισήχθησαν μόνο για το άνοιγμα. Κατά τη διάρκεια της προαντιστοίχισης, μια πραγματική θεωρητική τιμή εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο. Επειδή υπάρχει πολύ μικρός όγκος στο άνοιγμα (εκτός και αν λήξουν τα options και τα futures) αυτή η τιμή είναι περισσότερο ενδεικτική. Οι συναλλαγές block επιτρέπονται, αλλα θα πρέπει να αναφερθούν στο χρηματιστήριο εντός 15 λεπτών.

Limit Up/Down 7.5% πάνω/κάτω κατά της τιμής έναρξης. Η περίοδος αναστολής είναι κατά την διακριτική ευχέρεια του.

Χρεώσεις Αγοράς Φόρος 10 bps μόνο στην αγορά. Εφαρμόζεται σε μια συγκεριμένη λίστα μετοχών που ορίζεται από την Κυβέρνηση. Ένας επιπλέον φόρος εφαρμόζεται σε παράγωγα προϊόντα, ισχύει 20 bps για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που περιλαμβάνουν συναλλαγές με μη τυποποιημένο διακανονισμό.

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός Προϊόντων 384 Cash equities & 653 ETFs

Ιστοσελίδαwww.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 - 17:40

Μέθοδος Διαπραγμάτευσης του Euronext - Οι πιο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι διαπραγματεύονται συνεχόμενα μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαπραγμάτευσης που βασίζεται στην προτεραιότητα τιμής-χρόνου. Οι λιγότερο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι είτε διαπραγματεύονται συνεχόμενα σε συνδυασμό με έναν καθορισμένο πάροχο ρευστότητας είτε δύο φορές την ημέρα με δημοπρασία (10:30 - 11:00 και 16:30 - 17:00). Για τις συναλλαγές μόχλευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Universal Trading Platform.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Συναλλαγής: 6% -10% πιο κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης βραδιάς - αναστολή δύο λεπτών. Δυναμικός κανόνας 3% έως 10% - Δύο λεπτά αναστολή.

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Αριθμός προϊόντων 121 Cash equities & 84 ETFs

Ιστοσελίδαwww.oslobors.no

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 16:20

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο Δημοπρασίας Κλείσιμο Δημοπρασίας 16:20 -16:25 τυχαία ώρα κλεισίματος (ποικίλλει ανάλογα με τη λίστα ρευστότητας της ασφάλειας)

Μέθοδος Συναλλαγής Το Oslo Bors χρησιμοποιεί το σύστημα ανταλλαγής συναλλάγματος Millennium. Το σύστημα αναπτύχθηκε από την MilllenniumIT, μια θυγατρική του London Exchange Group, και σήμερα λειτουργεί και στις αγορές του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, της Borsa Italiana και του Χρηματιστηρίου του Γιοχάνεσμπουργκ.

Limit Up/Down Κανένα

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Άριθμός προϊόντων 171 Cash equities & 3 ETFs

Ιστοσελίδαwww.euronext.com

Ώρες λειτουργίας 08:00 - 16:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35 Μετά τη συναλλαγή: 17:35 - 17:40

Μέθοδος διαπραγμάτευσης του Euronext – Οι πιο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι διαπραγματεύονται συνεχόμενα μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαπραγμάτευσης που βασίζεται στην προτεραιότητα τιμής-χρόνου. Οι λιγότερο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι είτε διαπραγματεύονται συνεχόμενα σε συνδυασμό με έναν καθορισμένο πάροχο ρευστότητας είτε δύο φορές την ημέρα με δημοπρασία (10:30 - 11:00 και 16:30 - 17:00). Για τις συναλλαγές μόχλευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Universal Trading Platform.

Limit Up/Down Εξαρτάται από την Ομάδα Συναλλαγής: 6% -10% πιο κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης βραδιάς - αναστολή δύο λεπτών. Δυναμικός κανόνας 3% έως 10% - Δύο λεπτά αναστολή

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος - Cash Equities

Άριθμός προϊόντων 44 Cash Equities

Ιστοσελίδαwww.bolsamadrid.es

Ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:30

Άνοιγμα δημοπρασίας Μεγιστοποίηση διαπραγματεύσιμης τιμής (οι εντολές μπορούν να εισαχθούν από τις 08:30 και μετά)

Κλείσιμο δημοπρασίας Κλείσιμο δημοπρασίας:17:30 - 17:35 Το χρηματιστήριο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την επίσημη τιμή κλεισίματος κατά την διακριτική του ευχέρεια ή να παρατείνει τη δημοπρασία κατά δύο λεπτά, εάν μια δημοπρασία μεταβλητότητας ενεργοποιείται από την ενδεικτική τιμή.

Μέθοδος διαπραγμάτευσης Η ισπανική αγορά μετοχών λειτουργεί με βάση την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών της SIBE, η οποία δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την BME, η οποία εγγυάται την πλήρη συνδεσιμότητα των τεσσάρων ισπανικών χρηματιστηρίων. Η αγορά βασίζεται σε ένα σύστημα εντολών με οδηγίες, ένα ενιαίο ηλεκτρονικό βιβλίο και ένα σύστημα αντιστοίχισης εντολών που λειτουργεί με βάση την προτεραιότητα τιμής-χρόνου. Το ανοικτό εμπόριο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για μια μικρή ομάδα μετοχών με μικρότερη ρευστότητα. Εκτός από τις μετοχές, οι εγγυήσεις, τα πιστοποιητικά και τα exchange traded funds (ETFs) διαπραγματεύονται επίσης ηλεκτρονικά. Ορισμένα τμήματα της αγοράς διαθέτουν εξειδικευμένους παρόχους ρευστότητας.

Limit Up/Down Δύο ζώνες καθημερινής διακύμανσης για κάθε ασφάλεια, βάσει της ιστορικής και ημερήσιας μεταβλητότητας αυτής της ασφάλειας. Οι δημοπρασίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από μια σωρευτική κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (συνήθως 4-10%) στην τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου ή με μια ενιαία κίνηση τιμής η οποία προκαλεί αύξηση / μείωση μεταξύ 1 και 8% ανάλογα με τη μετοχή. Όταν επιτευχθούν αυτά τα όρια, η μεταβλητότα προκαλεί την έναρξη δημοπρασίας πέντε λεπτών (π.χ. η δημοπρασία κλεισίματος) με τυχαίο καθορισμό 30 δευτερολέπτων. Κατ 'εξαίρεση, εάν η δημοπρασία καταλήξει σε τιμή στο επόμενο όριο της μετοχής (ή αν οι «καλύτερες» εντολές δεν καλύπτονται από τον όγκο), τότε η δημοπρασία θα παραταθεί κατά δύο επιπλέον λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των δημοπρασιών ανοίγματος και κλεισίματος, έτσι μία μετοχή μπορεί να ανοίξει στις 09:02 ή να κλείσει στις 17:37.

Χρεώσεις Αγοράς Καμία

Τύπος Προϊόντος Cash Equities & ETFs

Άριθμός προϊόντων 128 Cash equities & 4 ETFs

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

*Οι ώρες συναλλαγών αναφέρονται στην τοπική ώρα των χρηματιστηριών.

Όροι Συναλλαγών

Τύποι Εντολών

Οι εντολές που είναι διαθέσιμες για τις συναλλαγές νομισμάτων στην πλατφόρμα XSpot PRO, είναι:

  • Market
  • Limit
  • Stop
  • Stop Limit

Μάθε περισσότερα για με την Πολιτική Εκτέλεσης Συναλλαγών

Εντολές Split

Εφαρμόζουμε ένα περιβάλλον δυναμικής τιμολόγησης για την εκτέλεση των εντολών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση ολόκληρης της εντολής διαχωρισμένη σε επιμέρους κομμάτια. Αυτό βασίζεται πάντα στη βέλτιστη εκτέλεση και δεν θα επηρεάσει την ελάχιστη χρέωση σας.

Παράδειγμα: Ένας πελάτης ζητά να αγοράσει 100 μετοχές της ABC στα $12.50.

  • 50 μετοχές πληρώνονται στα $12.48
  • 30 μετοχές στα $12.49
  • 20 μετοχές στα $12.50.

Η συνολική χρέωση για αυτή την εντολή (που πραγματοποιήθηκε σε 3 συναλλαγές) θα είναι $10.

Εταιρικές Δράσεις

Πληρωμές Μερισμάτων

Οι πληρωμές μερίσματων από θέσεις μετοχών και ETFs θα πιστωθούν στο λογαριασμό πελατών λαμβάνοντας υπόψη τυποποιημένους παρακρατούμενους φόρους. Οι μετοχές και τα ETFs της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν επί του παρόντος παρακράτηση φόρου, όπως οι υπόλοιπες μετοχές και τα ETFs που έχουν 15% DWT (φόρος παρακράτησης μερισμάτων).

Splits

Σε ένα stock split ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών αυξάνεται κατά ένα συγκεκριμένο πολλαπλάσιο, ενώ η τιμή της μετοχής μειώνεται κατά το ίδιο πολλαπλάσιο.

Revenue Splits

Το Reverse Split είναι η αντίστροφη διαδικασία του Stock Split. Στο Reverse Split, η εταιρεία ενοποιεί τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών σε λιγότερες, ανάλογα με τις μετοχές με τη μεγαλύτερη αξία. Ενώ μειώνεται ο αριθμός των μετοχών πολλαπλάσια, η τιμή μιας μετοχής αυξάνεται κατά το ίδιο πολλαπλάσιο.

Έκδοση Δικαιωμάτων

Μια εταιρεία που εφαρμόζει μια έκδοση δικαιωμάτων προσφέρει επιπλέον ή νέες μετοχές μόνο στους υφιστάμενους μετόχους. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν ή να λάβουν αυτές τις μετοχές προτού προσφερθούν στο κοινό

Spin-Off

Αυτό το είδος Εταιρικής Δράσης συμβαίνει όταν μια υφιστάμενη δημόσια εταιρεία πωλεί ένα μέρος του ενεργητικού της ή διανέμει νέες μετοχές για να δημιουργήσει μια νέα ανεξάρτητη εταιρεία. Ίσως οι νέες μετοχές να προσφερθούν μέσω έκδοσης δικαιωμάτων στους υφιστάμενους μετόχους προτού προσφερθούν σε νέους επενδυτές.

Δημόσιες Προσφορές

Η Δημόσια Προσφορά είναι μια προσφορά για την αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Κατά τη συγχώνευση, δύο ή περισσότερες εταιρείες ενοποιούνται για να σχηματίσουν μια νέα εταιρεία. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι συγχωνευόμενων εταιρειών διατηρούν κοινό συμφέρον στη νέα εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της εξαγοράς, μία εταιρεία αποκτά μια άλλη εταιρεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η τελευταία παύει να υφίσταται και η απορροφούσα εταιρεία αναλαμβάνει την επιχείρηση και οι μετοχές του αγοραστή συνεχίζουν να διαπραγματεύονται.

Χρεώσεις Ισοδύναμου Μερίσματος

wdt_ID Exchange Country Fee for Equivalent Dividend
1 CBOE USA 15%
2 NASDAQ USA 15%
3 NYSE USA 15%
4 NYSE AMEX USA 15%
5 NYSE ARCA USA 15%
6 LSE United Kingdom 0%
7 WIENER BERSE Austria 0%
8 EURONEXT BRUSSELS Belgium 0%
9 CSE Denmark 0%
10 EURONEXT PARIS France 0%

Φορολογία

Φορολόγηση σε Γαλλικές Μετοχές

Οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις των Γαλλικών μετοχών έχουν Φόρο Μεταβατικής Χρηματοδότησης (FTT) 0,30% που ισχύει για όλες τις αγορές.

 

Φορολόγηση σε Μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου

Μπορεί να ισχύσει φόρος για την εξαγορά και τις συγκεντρώσεις (PTM) και το τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος χαρτοσήμου ισχύει για όλες τις συναλλαγές αγοράς στο 0,5% της αξίας συναλλαγής.

Η εισφορά PTM από την GBP 1 ισχύει για όλες τις αγορές και τις πωλήσεις με ακαθάριστη αξία συναλλαγής που υπερβαίνει τις 10.000 GBP.

 

Φορολόγηση σε Ιρλανδικές Μετοχές

Η ιρλανδική επιτροπή εξαγοράς (ITP) εισπράττει τέλος 1,25€ για όλες τις αγορές και τις πωλήσεις, όπου η αξία των συναλλαγών θα υπερβαίνει τα 12.500€.

Το Irish Stamp Duty του 1,0% της εμπορικής αξίας θα ισχύει για όλες τις αγορές.

 

Φορολόγηση σε Ιταλικές Μετοχές

Ο ιταλικός φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών του 0,10% ισχύει για όλες τις αγορές ιταλικών μετοχών και ιδίων κεφαλαίων που συνδέονται με τίτλους για εισηγμένες εταιρείες με γραφείο εγγεγραμμένο στην Ιταλία.

 

Φορολόγηση σε Μετοχές του Χονγκ Κονγκ

Μπορεί να ισχύει φόρος χαρτοσήμου και άλλες χρεώσεις.

 

Φορολόγηση σε Τίτλους της Σιγκαπούρης

Οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι στη Σιγκαπούρη θα έχουν εκκαθάριστική χρέωση του ποσού του 0.0325% της αξίας της σύμβασης. Η ανώτατη χρέωση 600 SGD για συμβάσεις πέραν του 1.5 εκατομμυρίου SGD έχει αφαιρεθεί.

 

Υπάρχει χρέωση 0.0075% της εμπορικής αξίας που ισχύει για όλες τις μετοχές που είναι εισηγμένες στο SGX. Αυτή η χρέωση καταβάλλεται επιπρόσθετα σε όλες τις χρεώσεις.

 

Φορολόγηση σε Μετοχές της Νότιας Αφρικής

Ο Φόρος Μεταβίβασης Τίτλων (STT) είναι 0.25% ο οποίος ισχύει για το άνοιγμα θέσεων αγοράς μετοχών. Αυτό ισχύει μόνο για μετοχές, όχι για CFDs σε μετοχές.

 

Κόστος Θεματοφυλακής στις ΗΠΑ

Οι θεματοφύλακες στις ΗΠΑ μπορεί να χρεώνουν ετήσια προμήθεια διαχείρισης μέχρι 0.05 USD ανά μετοχή, ανάλογα με την τράπεζα θεματοφύλακα που τα εκδίδει. Συνήθως η χρέωση αφαιρείται από την πληρωμή του μερίσματος. Σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας δεν καταβάλλει το μέρισμα ή δεν περιλαμβάνει το τέλος θεματοφυλακής στις πληρωμές μερισμάτων, η αμοιβή αυτή μπορεί να γίνει μέσω απευθείας χρέωσης. Το ποσό της χρέωσης μερίσματος αναφέρεται στη σύμβαση καταθέσεων μεταξύ της τράπεζας θεματοφύλακα και της εταιρείας και βασίζεται στα πρότυπα του κλάδου.

Μεταφορές

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις μεταφορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: dealing@xspotwealth.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]