Διαγράμματα

Διαφορετικοί τύποι γραφημάτων

Τα διαγράμματα είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις πτυχές της τεχνικής ανάλυσης. Οι τρεις πιο γνωστοί τύποι γραφημάτων που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές ανάλογα με τις πληροφορίες που αναζητούν και τα επιμέρους επίπεδα δεξιοτήτων τους είναι το candlestick, το διάγραμμα γραμμής και το διάγραμμα μπάρας. Και οι τρεις τύποι γραφημάτων είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα XSpot TRADER. Είναι σημαντικό να κατανοείτε ξεκάθαρα τι εμφανίζεται σε κάθε γράφημα και τις πληροφορίες που παρέχει.

Διάγραμμα Γραμμής:

Το πιο βασικό από τα διαγράμματα είναι το διάγραμμα γραμμής, επειδή αντιπροσωπεύει μόνο τις τιμές κλεισίματος για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η γραμμή σχηματίζεται συνδέοντας τις τιμές κλεισίματος πάνω από το χρονικό πλαίσιο. Τα διαγράμματα γραμμής δεν παρέχουν οπτικές πληροφορίες για το εύρος συναλλαγών των επιμέρους σημείων, όπως οι υψηλές και χαμηλές τιμές και οι τιμές ανοίγματος. Ωστόσο, η τιμή κλεισίματος θεωρείται συχνά η πιο σημαντική τιμή για τις μετοχές, σε σύγκριση με την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή της ημέρας και γι ‘αυτό είναι η μόνη τιμή που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα γραμμής.

Διάγραμμα Μπάρας:

Το διάγραμμα μπάρας επεκτείνεται στο διάγραμμα γραμμής προσθέτοντας μερικές ακόμα βασικές πληροφορίες σε κάθε σημείο δεδομένων. Το διάγραμμα αποτελείται από μια σειρά κάθετων γραμμών που αντιπροσωπεύουν κάθε σημείο δεδομένων. Αυτή η κάθετη γραμμή αντιπροσωπεύει την υψηλή και χαμηλή τιμή για την περίοδο διαπραγμάτευσης, μαζί με την τιμή κλεισίματος. Οι κλειστές και ανοικτές θέσεις αντιπροσωπεύονται στην κάθετη γραμμή από μια οριζόντια παύλα. Η τιμή ανοίγματος σε ένα διάγραμμα μπάρας απεικονίζεται από την παύλα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κάθετης μπάρας. Αντίθετα, η τιμή κλεισίματος αντιπροσωπεύεται από την παύλα στα δεξιά. Γενικά, αν η αριστερή παύλα (τιμή ανοίγματος) είναι χαμηλότερη από τη δεξιά παύλα (τιμή κλεισιματός) τότε οι μπάρες δεν συνδέονται και εμφανίζεται ένα κενό, που αντιπροσωπεύει μια ανοδική πορεία για το ζεύγος, πράγμα που σημαίνει ότι έχει κερδίσει αξία. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για το αντίθετο.

Candlestick/Διάγραμμα “Κεριών”

Το διάγραμμα candlestick είναι παρόμοιο με το διάγραμμα μπάρας αλλά διαφέρει οπτικά όσον αφορά τον τρόπο δομής του. Όπως και το διάγραμμα μπάρας, έτσι και το candlestick έχει μια λεπτή κάθετη γραμμή που δείχνει το εύρος της περιόδου διαπραγμάτευσης. Η διαφορά είναι στο σχηματισμό μιας ευρείας μπάρας στην κάθετη γραμμή, η οποία απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος θέσης. Και, όπως τα διαγράμματα μπάρας, έτσι και τα candlesticks βασίζονται στη χρήση χρωμάτων για να εξηγήσουν τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν δύο έγχρωμα σχεδιαγράμματα ένα για την μέρα που υπάρχει ανοδος και ένα για την ημέρα που η τιμή πέφτει. Όταν η τιμή του προϊόντος ανεβαίνει και κλείνει πάνω από το προηγούμενο “κερί” (στο διπλανό παράδειγμα) απεικονίζεται με μπλε χρώμα. Αν το προϊόν έχει διαπραγματευτεί χαμηλά για την περίοδο, τότε το “κερί” εμφανίζεται με λευκό χρώμα.

Διαγράμματα Heikin-ashi:

Η τεχνική Heikin-Ashi – “η μέση ράβδος” στα ιαπωνικά – είναι μια από τις πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα candlesticks για να βελτιωθεί η απομόνωση των τάσεων και να προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές. Το διάγραμμα Heikin-Ashi είναι κατασκευασμένο σαν ένα κανονικό διάγραμμα “κεριών”. Η χρονοσειρά ορίζεται από το χρήστη – ανάλογα με τον τύπο του επιθυμητού διαγράμματος (καθημερινό, ωριαίο κ.λπ.). Οι περίοδοι όπου οι τιμές διαπραγματεύονται χαμηλά υποδηλώνονται από άδειες ράβδους με λευκό περίγραμμα, ενώ οι περίοδοι όπου οι τιμές είναι υψηλά αντιπροσωπεύονται από μπλε ράβδους. Τέλος, ισχύουν όλα τα ίδια πρότυπα όπως και στα candlesticks. Η τεχνική Heikin-Ashi είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση των διαγραμμάτων “κεριών” – οι τάσεις μπορούν να εντοπιστούν πιο εύκολα και οι ευκαιρίες αγοράς μπορούν να εντοπιστούν με μια ματιά. Τα διαγράμματα κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα κανονικό διάγραμμα “κεριών”, με τη μόνη διαφορά τους τροποποιημένους τύπους ράβδων.

Πώς να διαβάσετε ένα διάγραμα Forex

Αφού εξηγήσουμε τους διαφορετικούς τύπους γραφημάτων, θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα διαβάσουμε, προκειμένου να εντοπίσουμε τα πρότυπα συναλλαγών με την πραγματοποίηση τεχνικών αναλύσεων και την εφαρμογή της διαχείρισης ρίσκου που θα μας επιτρέψει να κάνουμε συναλλαγές με καλύτερο τρόπο. Θα χρησιμοποιούμε διαγράμματα candlesticks.

Ο προεπιλεγμένος τύπος γραφήματος ονομάζεται διάγραμμα “κεριών”. Αυτός ο τύπος γραφήματος χρησιμοποιείται συχνά στην αγορά forex. Μια ράβδος σε ένα διάγραμμα “κεριών” δείχνει τις τιμές ανοίγματος και κλεσίματος αλλά και τις υψηλές και χαμηλές τιμές για μια επιλεγμένη περίοδο. Το “σώμα” από το “κερί” δείχνει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος, ενώ οι κάθετες γραμμές που βρίσκονται στο πάνω και στο κάτω μέρος τους “κεριού” δείχνουν τις υψηλές και τις χαμηλές τιμές. Αν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος του προηγούμενου “κεριού”, τότε το candlestick θα είναι μπλε. Εάν αντίθετα η τιμή κλεισίματος είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος του προηγούμενου “κεριού”, τότε το candlestick θα είναι κόκκινο. Τα candlesticks διευκολύνουν το να διαπιστώσει κανείς αν η περίοδος διαπραγμάτευσης κλείνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ένα candlestick περιγράφει την τιμή ανοίγματος, την υψηλή και χαμηλή τιμή όπως και την τιμή κλεισίματος της περιόδου σε ένα μεμονομένο “κερί”. Αν κοιτάζετε ένα γράφημα 15 λεπτών, τότε κάθε “κερί” αντιπροσωπεύει ένα χρονικό πλαίσιο 15 λεπτών. Ένα ωριαίο “κερί” αντιπροσωπεύει την κίνηση των τιμών σε μία ώρα.

Ένα “κερί” με μακρύτερο “σώμα” έχει περισσότερο μήκος σε σύγκριση με άλλα πρόσφατα “κεριά”. Ένα “κερί” μικρού μήκους συνήθως υποδηλώνει ενοποίηση, καθώς η αγορά συναλλάγματος διαπραγματεύεται σε στενό εύρος κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης. Το “σώμα” του “κεριού” υποδεικνύει πού “ανοίγει” και πού “κλείνει” η τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι κάθετες γραμμές στο πάνω και στο κάτω μέρος των “κεριών” υποδηλώνουν την “υψηλή” και “χαμηλή” τιμή για την περίοδο αυτή.

Σημείωση: Τα “κεριά” μπορεί να είναι οποιοδήποτε χρώμα επιλέξετε, αλλά μια ανοδική μεταβολή των τιμών (bullish) απεικονίζεται με πράσινα “κεριά” ενώ και τα κόκκινα “κεριά” υποδεικνύουν μια καθοδική κίνηση των τιμών (bearish).

Τα πράσινα σχήματα δείχνουν αυξημένη πίεση αγοράς και τα κόκκινα σχήματα δείχνουν αυξημένη πίεση πώλησης. Όλα τα “κεριά” και τα μοτίβα υποδεικνύουν πού πρέπει να μετακινηθεί η τιμή στο μέλλον. Αυτό δεν είναι μια ακριβής επιστήμη, ωστόσο αυτά τα μοτίβα χρησιμοποιούνται πιο πολύ από άλλα και γι ‘αυτό είναι πολύ ισχυρά εργαλεία για να χρησιμοποιήσει κανείς κατά τις συναλλαγές του. Το κλειδί είναι να αναγνωρίσουμε αυτά τα μοτίβα και να γνωρίζουμε πότε πρέπει να κάνουμε συναλλαγές και πότε όχι.

Σχεδιάζοντας μια γραμμή τάσης

Οι τιμές μπορούν να κινηθούν με έναν από τους εξής τρεις τρόπους: πάνω (bull market), κάτω (bear market) ή πλαγίως (range bound market). Χρησιμοποιείται μια γραμμή τάσης για να βοηθά τους επενδυτές να αναγνωρίζουν οπτικά την κατεύθυνση της τάσης των τιμών. Μέχρις ότου η τάση να «σπάσει», ένας επενδυτής μπορεί εύλογα να αναμένει ότι η τάση θα συνεχιστεί. Οι γραμμές τάσης σχεδιάζονται με το εργαλείο ‘pencil’. Συνήθως, όταν σχεδιάζετε μια γραμμή τάσης, θέλετε να συνδέσετε δύο ή περισσότερες ακραίες υψηλές ή χαμηλές τιμές που καθορίζουν την τάση. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα.

Χρησιμοποιώντας δείκτες για την πραγματοποίηση συναλλαγών

Παρατηρώντας απλά τα γραφήματα forex μπορεί να σας βοηθήσουν να πάρετε μια επενδυτική απόφαση, αλλά πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν επίσης τεχνικούς δείκτες για να τους βοηθήσουν να λάβουν πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν έναν επενδυτή να εντοπίσει τις τάσεις των τιμών και να προβλέψει τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών. Η πλατφόρμα συναλλαγών είναι εξοπλισμένη με πάνω από τριάντα δημοφιλείς προ-φορτωμένους δείκτες. Περισσότεροι από εξακόσιοι δημοφιλείς και προσαρμοσμένοι δείκτες είναι διαθέσιμοι να τους κατεβάσετε ηλεκτρονικά. Για να προσθέσετε μια ένδειξη σε ένα γράφημα, κάντε δεξί κλικ στο γράφημα και επιλέξτε “Προσθήκη δείκτη”.