Οικονομικά

Η ιδιαιτερότητα των αγορών fx βρίσκεται στο γεγονός ότι επηρεάζεται άμεσα από το πως διαμορφώνεται η προσφορά και η ζήτηση αλλά και από τις κινήσεις των τιμών. Καμία άλλη αγορά στον κόσμο δεν περικλείει όλες τις μακροοικονομικές, πολιτικές ή οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες στον κόσμο. Η τιμή των νομισμάτων διαμορφώνεται πάντα σε σχέση με τους παράγοντες προσφοράς και ζήτησης οι οποίοι δεν επηρεάζονται από κάποιο μεμονωμένο γεγονός, αλλά από μια σειρά από στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να εμπίπτουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους οικονομικούς παράγοντες, τις πολιτικές συνθήκες και την ψυχολογία της αγοράς.

 1. Οικονομικοί παράγοντεςΤα ελλείμματα/ πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού: Όπως γνωρίζουμε από τη μακροοικονομία, τα δημοσιονομικά ελλείμματα ή πλεονάσματα των κυβερνήσεων μπορούν να προσδιοριστούν με αυτήν την εξίσωση: Y = C + I + G + (X – M), όπου Y είναι το ΑΕΠ (εισόδημα), C είναι οι καταναλωτικές δαπάνες, Ι είναι ιδιωτικές επενδυτικές δαπάνες, G είναι οι κυβερνητικές δαπάνες, Χ είναι οι εξαγωγές και Μ είναι οι εισαγωγές (έτσι X – M = καθαρές εξαγωγές). Πώς μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού; Στην πραγματικότητα, αυτή η διαφορά βρίσκεται μεταξύ του τι εισπράττει η κυβέρνηση, όσον αφορά τους φόρους και τους δασμούς, και τι καταβάλλει, όσον αφορά τις δαπάνες στην οικονομία. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού θεωρείται αρνητικό στοιχείο για ένα νόμισμα, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να τυπώσει χρήματα ώστε να καλύψει αυτό το κενό και να εξισορροπήσει τα λογιστικά βιβλία που προκαλούν υποτίμηση της αξίας του νομίσματος.Οικονομική ανάπτυξη: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τιμή ενός νομίσματος θα βελτιωθεί όταν οι και αριθμοί της χώρας είναι καλύτεροι από τους αναμενόμενους. Οι εκθέσεις όπως αυτή για το ΑΕΠ, για τα επίπεδα απασχόλησης, για τις λιανικές πωλήσεις, για την χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και άλλες, παρουσιάζουν λεπτομερώς τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης και της υγείας μιας χώρας. Όταν υπάρξει ένας μη αναμενόμενος αριθμός που αφορά την ανάπτυξη, τότε πραγματοποιείτε μια «αντανακλαστική αντίδραση»(knee-jerk) και συνεπώς μια γρήγορη κίνηση στο νόμισμα.

  Πληθωρισμός: Συνήθως, ένα νόμισμα θα χάσει την αξία του εάν υπάρχει υψηλό επίπεδο πληθωρισμού ή τα επίπεδα πληθωρισμού θεωρείται ότι αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη και επομένως τη ζήτηση για το συγκεκριμένο νόμισμα. Παρόλα αυτά, ένα νόμισμα μπορεί μερικές φορές να ενισχυθεί, όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, λόγω των προσδοκιών ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια για την καταπολέμηση του αυξανόμενου πληθωρισμού. Όταν ο πληθωρισμός ανέβει, η αρχική αντίδραση είναι ότι το νόμισμα ενισχύεται.

  Επίπεδα ισοζυγίου συναλλαγών: Μια χώρα θα υπολογίσει τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών με άλλες χώρες μέσω του εμπορικού της ισοζυγίου. Εάν μια χώρα χαρακτηρίζεται ως «καθαρός εισαγωγέας» τότε εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από μια χώρα που εξάγει. Έτσι, θα αποκτησεί περισσότερο από το νόμισμα της χώρας προορισμού για να διευθετήσει τα εμπορικά υπόλοιπα. Επομένως, όταν δημοσιευτούν οι αριθμοί που αφορούν το εμπορικό ισοζύγιο, τότε θα υπάρξει και η ανάλογη εκτίμηση για την τιμή αυτού του νομίσματος.

 1. Πολιτικές συνθήκες

Οι πολιτικές αναταραχές στην οικονομία είναι ένας λόγος για να επηρεαστεί ένα νόμισμα. Στα G7 νομίσματα, αυτό δεν συμβαίνει συχνά, καθώς οι κυβερνήσεις θεωρούνται σταθερές, αλλά αυτό ισχύει περισσότερο για τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών

 1. Ψυχολογία της αγοράς

Η ψυχολογία αλλάζει συνεχώς στις αγορές και υπάρχουν πάντα νέοι λόγοι για να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος ένα νόμισμα, οπότε αξίζει να σημειωθεί ότι τα στυλ διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι ευέλικτα και ευμετάβλητα. Η ψυχολογία της αγοράς επηρεάζεται από την τάση των ζεύγων νομισμάτων, αλλά και από άλλους λόγους.

Οικονομικά στοιχεία: Αν και τα οικονομικά στοιχεία μπορούν σίγουρα να αντανακλούν την οικονομική πολιτική, ορισμένες αναφορές και αριθμοί μπορούν να κάνουν το ίδιο ακριβώς: οι ίδιοι οι αριθμοί είναι σημαντικοί για την ψυχολογία της αγοράς που μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς. Το “τι να παρακολουθήσετε” μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, η προσφορά χρήματος, η απασχόληση, τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου και ο πληθωρισμός έλαβαν αρκετές μεταβολές στο προσκήνιο.

Μακροπρόθεσμες τάσεις:Οι αγορές συναλλάγματος συχνά κινούνται σε ορατές μακροπρόθεσμες τάσεις. Αν και τα νομίσματα δεν έχουν ετήσια αναπτυξιακή περίοδο όπως τα φυσικά εμπορεύματα, οι οικονομικοί κύκλοι γίνονται αισθητοί. Οι αναλυτές οικονομικών κύκλων εξετάζουν τις πιο μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών που ενδέχεται να προκύψουν από οικονομικές ή πολιτικές τάσεις.

Τεχνικοί σχηματισμοί συναλλαγών: Όπως και σε άλλες αγορές, οι συσσωρευμένες μεταβολές των τιμών σε ένα ζεύγος νομισμάτων, όπως το EUR/ USD, μπορούν να αποτελέσουν εμφανή μοτίβα που οι επενδυτές μπορεί να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν. Πολλοί επενδυτές εξετάζουν τα διαγράμματα τιμών προκειμένου να προσδιορίσουν αυτά τα μοτίβα.

Επιστροφή στην Ποιότητα: Όταν υπάρχουν αναταραχές στο διεθνές περιβάλλον, υπάρχει συνήθως μια “επιστροφή” από τους επενδυτές σε ένα ασφαλές νόμισμα. Από όλα τα νομίσματα, το ελβετικό φράγκο (CHF) θεωρείται ως ασφαλές νόμισμα, επομένως ανατιμάται συνήθως σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

“Αγοράστε τη φήμη, πούληστε το γεγονός”:Αυτή η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετές περιπτώσεις στην αγορά συναλλάγματος. Είναι η τάση της τιμής ενός νομίσματος να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης ενέργειας πριν από την εμφάνισή της και, όταν συμβαίνει το αναμενόμενο γεγονός, αντιδρά ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί επίσης να αναφερθεί ως μια αγορά που είναι “oversold” ή “overbought”. Η στρατηγική του να αγοράσεις τη φήμη ή να πουλήσεις το γεγονός μπορεί επίσης να είναι ένα παράδειγμα της γνωστικής προκατάληψης, γνωστή ως σταθεροποιητής, όταν δηλαδή οι επενδυτές επικεντρώνονται πάρα πολύ στη συνάφεια των εξωτερικών γεγονότων σε σχέση με τις τιμές των νομισμάτων. Για παράδειγμα, αν υπάρχει η φήμη ότι η Τράπεζα της Αγγλίας πρόκειται να μειώσει τα επιτόκια, το GBP/USD μπορεί αρχικά να πωληθεί, αλλά μόλις ανακοινωθεί επίσημα, η αγορά τότε θα το περιμένει και έτσι οι επενδυτές που είχαν θέσεις short στο GBP/USD , πιθανόν να αγοράσουν ξανά τις θέσεις τους. Συνεπώς η αγορά μπορεί να αγοραστεί.

Τα πιο εμπορεύσιμα ζεύγη νομισμάτων στον κόσμο αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς συναλλάγματος, περίπου το 85%, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν υψηλή ρευστότητα στην αγορά. Όπως βλέπετε στην παρακάτω λίστα, τα πιο εμπορεύσιμα νομίσματα παγκοσμίως είναι το Ευρώ (EUR), το Δολάριο ΗΠΑ (USD), το Ιαπωνικό Γιεν (JPY), η Αγγλική Λίρα (GBP), το Δολάριο Αυστραλίας (AUD) και το Ελβετικό Φράγκο (CHF).

Ψευδώνυμα:Η γνωστή ιστορία του “cable” έχει τις ρίζες του από το καλώδιο επικοινωνίας που λειτουργεί κάτω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και συνδέει τις αγορές της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Άλλα κοινά ψευδώνυμα είναι το Greenback για το USD, το Aussie για AUD/ USD, το Loonie για USD/ CAD, το Swissy ή το Euro-Swissy για το EUR/ CHF, το Yuppy για το EUR/ JPY και το Guppy για GBP/ JPY, το Chunnel για το EUR/GBP και το Kiwi για το δολάριο της Νέας Ζηλανδίας NZD/ USD. Ο όρος «fibber» για το EUR/ USD δεν υιοθετήθηκε ποτέ πραγματικά από τους Eυρωπαίους επενδυτές, καθώς περίμεναν ότι το ευρώ θα είναι ισχυρότερο νόμισμα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Όπως αναλύσαμε νωρίτερα, το ζεύγος EUR/USD είναι μακράν το πιο εμπορεύσιμο ζεύγος νομισμάτων – σε όρους όγκου – στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 24% του ημερήσιου κύκλου εργασιών των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της βιομηχανίας forex. Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε ειδικά σε αυτό το ζεύγος νομισμάτων, δίνοντάς σας μερικές πρόσφατες, τόσο βασικές όσο και τεχνικές, συμβουλές για το πώς θα κάνετε συναλλαγές.

Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι η τιμή εκείνη όπου η παγκόσμια ζήτηση για δολάρια ΗΠΑ ισούται με την παγκόσμια προσφορά για ευρώ. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση, η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης για ευρώ οδηγεί σε ανατίμηση του ευρώ.

Τέσσερις παράγοντες προσδιορίζονται ως οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου:

 • Η διαφορετική δημοσιονομική πολιτική μεταξύ της Federal Reserve και της ΕΚΤ
 • Διαφορετικές τιμές πληθωρισμού
 • Η διαφορά που υπάρχει στα διεθνή επιτόκια
 • Σχετικές τιμές στα διαπραγματεύσιμα και μη διαπραγματεύσιμα αγαθά

Κατά την τρέχουσα περίοδο του οικονομικού κύκλου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ του ευρώ και του δολαρίου, κυρίως λόγω των μεγάλων μετατοπίσεων από τις δύο μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Ενώ η Fed περιορίζεται (αναμένοντας την αύξηση των επιτοκίων εντός του 2015), μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων και ένα τεράστιο QE που αύξησε τον ισολογισμό σε πάνω από $4 τρισεκατομμύρια δολάρια, η ΕΚΤ μόλις αποφάσισε να εντάξει ποσό € 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ QE μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 για να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και την πτώση των τιμών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Η μεγάλη αλλαγή ήταν από την πλευρά της ΕΚΤ: Όταν ο Mario Draghi εισήγαγε εξομάλυνση το 2014 με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα TLTRO και αύξησε τις αγορές ABS για να διευρύνει τον ισολογισμό, οι επενδυτές άρχισαν να πωλούν το EUR/USD σε μεγάλο βαθμό. Καθώς οι τιμές του πληθωρισμού μειώθηκαν σε 0,3% στις αρχές του 2015 από 0,8% πριν από ένα χρόνο λόγω της χαμηλής ζήτησης και της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, η ΕΚΤ εισήγαγε πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους €1,2 ευρώ για να βοηθήσει την Ευρωζώνη να ανακάμψει. Η τεράστια διαφορά μεταξύ των πολιτικών της ΕΚΤ και της Fed έκανε τους επενδυτές να επιστρέψουν στην «ασφάλεια» του δολαρίου. Το EUR/USD βρίσκεται σε μεγάλη πτωτική πορεία, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει μόνο εάν η Fed τροποποιήσει τα σχέδια σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων ή η οικονομία της Ευρωζώνης παρουσιάσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Ας δούμε τις βασικές θεωρίες που διέπουν τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD:

Νόμος μιας τιμής: Στις ανταγωνιστικές αγορές όπου δεν υπάρχουν εμπόδια στις συναλλαγές, τα πανομοιότυπα προϊόντα που πωλούνται σε διαφορετικές χώρες πρέπει να πωλούνται στην ίδια τιμή, όταν οι τιμές δηλώνονται με βάση το ίδιο νόμισμα.

Επιδράσεις των επιτοκίων: Εάν επιτρέπεται η ελεύθερη ροή κεφαλαίου, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθίστανται σταθερές σε ένα σημείο όπου διαπιστώνεται ισότητα συμφερόντων.
Η διττή ισχύς που διαθέτει η προσφορά και η ζήτηση καθορίζει την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την ισχύ, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες:

Το επιχειρηματικό περιβάλλον:Οι θετικές ενδείξεις (όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, το μέγεθος της αγοράς κ.λπ.) αυξάνουν τη ζήτηση για το νόμισμα, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν εκεί.

Χρηματιστηριακή αγορά:Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν επίσης συσχέτιση με τα επιτόκια των νομισμάτων.

Πολιτικοί παράγοντες: Όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι επιρρεπείς σε πολιτική αστάθεια και σε προβλέψεις για τη νέα κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η πολιτική ή η χρηματοπιστωτική αστάθεια στη Ρωσία είναι επίσης ένα προειδοποιητικό σημάδι για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου λόγω του σημαντικού αριθμού γερμανικών επενδύσεων που κατευθύνονται προς τη Ρωσία.

Οικονομικά δεδομένα: Τα οικονομικά δεδομένα ή οι οικονομικοί δείκτες όπως οι εκθέσεις εργασίας (μισθοί, ποσοστό ανεργίας και μέσες ωριαίες αποδοχές), οι δείκτες τιμών καταναλωτή (CPI), οι δείκτες τιμών παραγωγής (PPI), το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), το διεθνές εμπόριο, η παραγωγικότητα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κ.λπ., επηρεάζουν επίσης τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.