ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 1/2

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 1/2

Οι επενδυτές δεν παίρνουν θέσεις στην αγορά forex χωρίς τεκμηριωμένη πληροφόρηση για το που φαίνεται να κατευθύνεται η αγορά. Δεν θα πάρουν θέση αγοράς χωρίς κάποια ένδειξη ότι οι τιμές προβλέπεται να ανεβούν και δεν θα πάρουν θέση πώλησης χωρίς να υπάρξει ένδειξη ότι οι τιμές θα μειωθούν. Δεν λειτουργούν στα τυφλά ρίχοντας βέλη σε κάθε κατεύθυνση για να σχηματίσουν μια άποψη για την κίνηση των τιμών. Ποια είναι αυτά τα σήματα; Από πού προέρχονται και πώς τα χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες απόψεις;

Τα σήματα προέρχονται από δύο πολύ διαφορετικά είδη έρευνας – την ανάλυση των εξωτερικών γεγονότων που επηρεάζουν τις αγορές (θεμελιώδης ανάλυση) και την ανάλυση των ιστορικών μοντέλων των κινήσεων των τιμών (τεχνική ανάλυση). Κάθε προσέγγιση έχει τους υποστηρικτές της μεταξύ hedgers και κερδοσκόπων. Ενώ μερικοί επενδυτές είναι ξεκαθαροί και υποστηρίζουν έναν τύπο ανάλυσης έναντι του άλλου, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν και τους δύο.

Θεμελιώδης Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση επικεντρώνεται στην αιτία και το αποτέλεσμα – προκαλόντας εξωτερικές επιπτώσεις στις εμπορικές αγορές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές στην αγορά. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν τις διαφορές επιτοκίων, τη νομισματική πολιτική, τις κυβερνητικές πολιτικές, τους οικονομικούς δείκτες, τα εμπορικά ισοζύγια και ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές είναι πιθανό να αντιδράσουν σε συγκεκριμένα γεγονότα. Φυσικά, οι φονταμενταλιστές πρέπει να γνωρίζουν τι να εξετάσουν και πώς να ερμηνεύσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι παίρνετε μια φονταμενταλιστική προσέγγιση για την αγορά σπιτιού σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αρχίζετε εξετάζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στην περιοχή. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι υπάρχει νέα κατασκευαστική τάση αυτή τη σεζόν, και ότι υπάρχουν επίσης πολλά παλαιότερα σπίτια στην αγορά λόγω περικοπών σε μια τοπική εταιρεία. Επίσης θα παρατηρούσατε ότι οι πωλήσεις είναι αργές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα σε σχέση με τους αγοραστές – άρα η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Επίσης θα παρατηρούσατε ότι οι πωλήσεις είναι αργές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα σε σχέση με τους αγοραστές – άρα η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση.

Επειδή οι υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης ελπίζουν να προβλέψουν με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι τιμές, ενδιαφέρονται να εντοπίσουν παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η προσφορά ενός νομίσματος αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται ή παραμένει η ίδια, η τιμή μειώνεται. Όταν η προσφορά ενός νομίσματος μειώνεται και η ζήτηση αυξάνεται ή παραμένει η ίδια, η τιμή αυτού του νομίσματος αυξάνεται. Εάν η προσφορά ενός νομίσματος παραμείνει ίδια, οι μεταβολές στη ζήτηση θα προκαλέσουν αύξηση ή μείωση των τιμών.

Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε ανάλυση από την αρχή προς το τέλος, η οποία εκτελείται από επαγγελματίες επενδυτές για τον προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης προσφοράς και ζήτησης για ένα νόμισμα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική μεταξύ της Fed και της ECB είναι τόσο διαφορετική δίνει στον επενδυτή ένα στοιχείο ότι μακροπρόθεσμα η προσφορά για το ευρώ θα αυξηθεί και η ζήτηση θα μειωθεί και έτσι το νόμισμα θα υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να στηριχτούμε στη μεγάλη εικόνα για να κάνουμε trade στις αγορές forex επειδή η ενδοημερήσια διαπραγμάτευση είναι πιο περίπλοκη από αυτή. Αυτό που χρειαζόμαστε για να επιβεβαιώσουμε την τάση είναι η τεχνική ανάλυση.

Οφέλη Θεμελιώδους Ανάλυσης
– Προσδιορισμός της εσωτερικής αξίας μιας επένδυσης
– Προσδιορισμός μακροπρόθεσμων επενδυτικών ευκαιριών

Μειονεκτήματα Θεμελιώδους Ανάλυσης
– Πολλοί μακροοικονομικοί δείκτες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στους αρχάριους επενδυτές

Κεντρικές Τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα για το ευρώ και διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, η οποία αποτελείται από 19 κράτη μέλη της ΕΕ και είναι μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές ζώνες στον κόσμο. Είναι μία από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου και είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που απαριθμούνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Από το 2013 ο Πρόεδρος της ΕΚΤ είναι ο Mario Draghi, πρώην Επικεφαλής της Τράπεζας της Ιταλίας. Η τράπεζα εδρεύει στη Φρανκφούρτη και η θέση της στην πόλη καθορίζεται από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ορίζει το άρθρο 2 του καταστατικού της ΕΚΤ, είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών εντός της Ευρωζώνης.

Ανοικτή Συνεδρίαση της Επιτροπής της Fed (FOMC)

Η Ανοικτή Συνεδρίαση της Επιτροπής της Fed (FOMC), είναι μια Επιτροπή στο Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ, και ακολουθεί την νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίβλεψη των κινήσεων ανοικτής αγοράς του έθνους (δηλαδή της αγοράς και πώλησης τίτλων των Ηνωμένων Πολιτειών). H επιτροπή της Fed λαμβάνει βασικές αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια και την αύξηση της προσφοράς χρήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το κύριο όργανο της εθνικής νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τις 3 Φεβρουαρίου 2014 ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι η Janet Yellen, Αντιπρόεδρος της Fed.

Η Eπιτροπή καθορίζει τη νομισματική πολιτική προσδιορίζοντας τον βραχυπρόθεσμο στόχο για τις κινήσεις ανοικτής αγοράς της Fed. Το FOMC κατευθύνει επίσης τις πράξεις του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών σε αγορές συναλλάγματος, παρόλο που οποιαδήποτε παρέμβαση σε αγορές συναλλάγματος συντονίζεται μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., το οποίο έχει την ευθύνη να διαμορφώσει τις πολιτικές των ΗΠΑ σχετικά με την συναλλαγματική αξία του δολαρίου.

Από το 1981, οκτώ προγραμματισμένα συνέδρια πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανά διαστήμα πέντε με οκτώ εβδομάδες. Σε κάθε προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση, η επιτροπή ψηφίζει την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διάρκεια του διαστήματος μεταξύ των συνεδριάσεων, απαιτώντας από τα μέλη να σκέφτονται το μέλλον. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι περιορισμένη λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που συζητούνται και περιορίζεται στα μέλη της επιτροπής, μη-μέλη που είναι προέδροι της Κεντρικής Τράπεζας, τους υπαλλήλους του προσωπικού, τον διαχειριστή του λογαριασμού του συστήματος ανοικτής αγοράς και έναν μικρό αριθμό προσωπικού του διοικητικού συμβουλίου και της Κεντρικής Τράπεζας.

Τράπεζα της Αγγλίας (BOE)

Η Τράπεζα της Αγγλίας, επίσημα ο Διοικητής και η Εταιρεία της Τράπεζας της Αγγλίας, είναι η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου και το μοντέλο στο οποίο βασίζονται οι περισσότερες σύγχρονες κεντρικές τράπεζες. Ιδρύθηκε για να ενεργεί ως τραπεζίτης της Αγγλικής Κυβέρνησης και εξακολουθεί να είναι ο τραπεζίτης της κυβέρνησης του HM. Η Τράπεζα είναι μία από τις οκτώ τράπεζες που είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν τραπεζογραμμάτια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχει μονοπώλιο στην έκδοση τραπεζογραμματίων στην Αγγλία και την Ουαλία και ρυθμίζει την έκδοση τραπεζογραμματίων από εμπορικές τράπεζες στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής.

Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Τράπεζας πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση τον Ιούνιο του 2011 ως ρυθμιστική αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας για την εποπτεία της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μερικές φορές είναι γνωστή με τη μετωνυμία The Old Lady of Threadneedle Street ή The Old Lady.

Ο Mark Carney ανέλαβε την θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας την 1η Ιουλίου 2013. Διαδέχτηκε τον Sir Mervyn King, ο οποίος είχε αναλάβει την θέση του στις 30 Ιουνίου 2003. Ο Carney από τον Καναδά, θα υπηρετήσει πέντε χρόνια αρχικά αντί των τυπικών οκτώ, και θα επιδιώξει τη βρετανική υπηκοότητα. Είναι ο πρώτος μη Βρετανός που κατέχει αυτή την θέση. Από τον Ιανουάριο του 2014, η Τράπεζα έχει επίσης τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.

Σημαντικά Μακροοικονομικά Στοιχεία

Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι στατιστικά στοιχεία που υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας ενός κράτους με βάση έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας (βιομηχανία, αγορά εργασίας, εμπόριο κ.λπ.). Δημοσιεύονται τακτικά σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από κυβερνητικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα. Η XStation παρέχει ένα Οικονομικό ημερολόγιο για τις ημερομηνίες κρίσιμων θεμελιωδών ανακοινώσεων και γεγονότων. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αυτοί οι δείκτες μπορούν να αποτελέσουν ανεκτίμητο πόρο για οποιονδήποτε επενδυτή Forex.

Στην πραγματικότητα, τα στατιστικά αυτά βοηθούν τους επενδυτές Forex να παρακολουθούν τον παλμό της οικονομίας. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτά ακολουθούνται πιστά από όλους σχεδόν στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Μετά τη δημοσίευση αυτών των δεικτών μπορούμε να παρατηρήσουμε την μεταβλητότητα της αγοράς. Ο βαθμός μεταβλητότητας καθορίζεται ανάλογα με τη σημαντικότητα ενός δείκτη. Γι ‘αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποιος δείκτης είναι σημαντικός και τι αντιπροσωπεύει.

Πώς ερμηνεύουμε την αλλαγή βασικών στοιχείων σε ένα νόμισμα όταν κινείται από μία κατεύθυνση σε μία άλλη; Ας υποθέσουμε ότι διαπραγματευόμαστε το EUR/USD το οποίο κινείται στην αγορά στο 1.1550, και ακούμε ζωντανά από την XStation ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε περισσότερο από ό, τι προβλεπόταν. Αυτά φυσικά είναι άσχημα νέα για το ευρώ και υποθέτοντας ότι δεν έχουμε πληροφόρηση για το δολάριο ΗΠΑ, αναμένουμε να δούμε το EUR/USD να κινείται προς τα κάτω. Τι συμβαίνει εάν κάνουμε συναλλαγές USD/CAD και οι ειδήσεις απευθύνονται για το συγκεκριμένο νόμισμα (CAD); Εάν οι ειδήσεις σε ένα μεγάλο μακροοικονομικό δείκτη είναι καλύτερες από τις αναμενόμενες, το CAD θα βρει βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες αγοράς και αν όλα τα υπόλοιπα παραμείνουν σταθερά, το ζεύγος USD/CAD θα διαπραγματευτεί χαμηλότερα.

Ας δούμε τώρα τους κύριους παράγοντες που οδηγούν τις μακροπρόθεσμες νομισματικές τάσεις και τα κύρια μακροοικονομικά στοιχεία που πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά για κάθε χώρα.

Ανακοινώσεις Επιτοκίων

Τα επιτόκια παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο αλλαγής των τιμών των νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος. Ως τα ιδρύματα που καθορίζουν τα επιτόκια, οι κεντρικές τράπεζες αποτελούν επομένως τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Τα επιτόκια υπαγορεύουν ροές κεφαλαίων. Δεδομένου ότι τα νομίσματα αντιπροσωπεύουν την οικονομία μιας χώρας, οι διαφορές στα επιτόκια επηρεάζουν τη σχετική αξία των νομισμάτων σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα. Όταν οι κεντρικές τράπεζες αλλάζουν τα επιτόκια, προκαλούν κίνηση στην αγορά συναλλάγματος και μεταβλητότητα. Στις διαπραγμάτευσεις Forex, η έγκυρη κερδοσκοπία των κεντρικών τραπεζών μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητες του επενδυτή για ένα επιτυχημένο trade.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Το ΑΕΠ είναι το ευρύτερο μέτρο της οικονομίας μιας χώρας και αντιπροσωπεύει τη συνολική αγοραία αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους. Δεδομένου ότι το ίδιο το ΑΕΠ θεωρείται δείκτης που παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, οι περισσότεροι επενδυτές επικεντρώνονται στις δύο εκθέσεις που εκδίδονται κάποιους μήνες πριν την τελική έκθεση για το ΑΕΠ: την εκ των προτέρων έκθεση και την προκαταρκτική έκθεση. Σημαντικές αναθεωρήσεις μεταξύ αυτών των αναφορών μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μεταβλητότητα.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι ίσως ο πιο κρίσιμος δείκτης πληθωρισμού. Αντιπροσωπεύει αλλαγές στο επίπεδο των τιμών λιανικής για το βασικό καλάθι των καταναλωτών. Ο πληθωρισμός συνδέεται άμεσα με την αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος εντός των συνόρων του και επηρεάζει τη θέση του στις διεθνείς αγορές. Εάν η οικονομία αναπτύσσεται υπό κανονικές συνθήκες, η αύξηση του ΔΤΚ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των βασικών επιτοκίων. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση της ελκυστικότητας ενός νομίσματος.

Δείκτες Απασχόλησης

Οι δείκτες απασχόλησης αντικατοπτρίζουν τη συνολική ευρωστία μιας οικονομίας ή ενός επιχειρηματικού κύκλου. Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μια οικονομία, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται ή χάνονται, τι ποσοστό του εργατικού δυναμικού εργάζεται και πόσοι νέοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας. Για τη μέτρηση του πληθωρισμού, είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείται η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι μισθοί.

Λιανικές Πωλήσεις

Ο δείκτης λιανικών πωλήσεων δημοσιεύεται σε μηνιαία βάση και είναι σημαντικός για τον επενδυτή που διαπραγματεύεται ξένα συναλλάγματα, καθώς δείχνει τη συνολική δύναμη των καταναλωτικών δαπανών και την επιτυχία των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Η έκθεση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι αποτελεί έγκαιρη ένδειξη των γενικών μοτίβων των καταναλωτών που προσαρμόζονται σε εποχικές μεταβλητές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της απόδοσης πιο σημαντικών δεικτών που καθυστερούν χρονικά και για την εκτίμηση της άμεσης κατεύθυνσης μιας οικονομίας.

Ισοζύγιο Πληρωμών

Το ισοζύγιο πληρωμών αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ του ποσού πληρωμών που εισπράχθηκαν από το εξωτερικό και του ποσού των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, δείχνει το συνολικό εξωτερικό εμπόριο, το εμπορικό ισοζύγιο και την ισορροπία μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών, εμβάσματα. Εάν τα έσοδα που έρχονται υπερβαίνουν τις πληρωμές προς άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, το ισοζύγιο πληρωμών είναι θετικό. Το πλεόνασμα αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για την ανάπτυξη του εθνικού νομίσματος.

Κυβερνητική Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική

Η σταθεροποίηση της οικονομίας (π.χ. πλήρης απασχόληση, έλεγχος του πληθωρισμού και ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών) είναι ένας από τους στόχους που επιδιώκουν οι κυβερνήσεις να επιτύχουν μέσω της χειραγώγησης των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών. Η δημοσιονομική πολιτική αφορά τους φόρους και τις δαπάνες, τη νομισματική πολιτική στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την παροχή πίστωσης, χρημάτων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Ας δούμε τους πιο σημαντικούς δείκτες των G10 νομισμάτων ανά χώρα/περιοχή που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνέχιση ή την αντιστροφή της τάσης.

Αμερικάνικοι μακροοικονομικοί δείκτες (USD)

Τα αμερικανικά νέα παίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς το δολάριο συμμετέχει σχεδόν στο 90% των καθημερινών συναλλαγών. Ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο σημαντικές ενημερώσεις:

Μέσες Ωριαίες Αποδοχές:

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές εκφράζονται ως απόλυτες τιμές και ως δείκτης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Είναι ένας δείκτης του δυνητικού πληθωρισμού που συνδέεται με την αύξηση του κόστους εργασίας. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά. Με τις προσδοκίες αύξησης των βασικών επιτοκίων, μία αύξηση του δείκτη οδηγεί σε αύξηση του δολαρίου.

Οικοδομικές Άδειες:

Ο δείκτης δείχνει τον αριθμό των εκδοθέντων αδειών για την κατασκευή νέων κατοικιών. Ο δείκτης είναι πολύ ευαίσθητος στις μεταβολές των βασικών επιτοκίων, καθώς η κατασκευκή νέων κατοικιών απαιτεί τραπεζικά δάνεια. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω του χαρακτήρα της αγοράς ακινήτων. Οι οικοδομικές δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με το εισόδημα του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η αύξηση των κατασκευών αποτελεί χαρακτηριστικό βελτίωσης της ευημερίας και υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση του δείκτη έχει θετικό αντίκτυπο στο νόμισμα.

Αξιοποίηση Παραγωγικής Δυναμικότητας:

Ο δείκτης αυτός καθορίζει το βαθμό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας της χώρας. Το επίπεδο του 85% δείχνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του πληθωρισμού. Στοιχεία που βρίσκονται πάνω από αυτό το επίπεδο προκαλούν πληθωρισμό στην οικονομία. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση αυτού του δείκτη οδηγεί σε αύξηση του εθνικού νομίσματος.

Δείκτης Μεταποίησης PMI

Ο δείκτης Μεταποίησης PMI βασίζεται σε έρευνες που έχουν γίνει σε εμπορικούς διευθυντές στο Σικάγο. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει την κατάσταση για παραγγελίες παραγωγής, των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων και των αποθεμάτων στις αποθήκες. Οι αριθμοί κάτω από 45-50 υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομίας.

Ο δείκτης παρακολουθείται προσεκτικά, επειδή δημοσιεύεται λίγο πριν την κυκλοφορία του δείκτη ISM. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά επειδή μπορεί να δώσει μια ιδέα για το τι θα δείξει οδείκτης ISM. Η αύξηση του δείκτη οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου.

Εμπιστοσύνη των καταναλωτών (CCI):

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια προσπάθεια μέτρησης της αισιοδοξίας των καταναλωτών. Υπολογίζεται από το 1967. Η βασική του αξία είναι 100. Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία έρευνα σε 5.000 οικογένειες για μια σειρά ερωτήσεων:

  • την οικονομική κατάσταση της οικογένειας σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο,
  • την αναμενόμενη οικονομική κατάσταση της οικογένειας κατά τη διάρκεια του έτους,
  • την αξιολόγηση των επιχειρηματικών συνθηκών στην οικονομία κατά τη διάρκεια του έτους,
  • την εκτίμηση της αναμενόμενης ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης,
  • την αξιολόγηση των αγορών για το σπίτι (ρούχα, έπιπλα κ.λπ.),

Ο δείκτης έχει μέτριο αντίκτυπο στην αγορά επειδή μπορεί να αποτύχει να αντικατοπτρίσει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ωστόσο, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την πρόβλεψη των τάσεων στην απασχόληση και τη γενική κατάσταση της οικονομίας. Η αύξηση του δείκτη είναι ένας καλός παράγοντας για την εθνική οικονομία και οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ):

Ο ΔΤΚ ορίζει τη μεταβολή των τιμών λιανικής για ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών. Ο ΔΤΚ θεωρείται πιο αξιόπιστος εάν δεν λαμβάνει υπόψη τις βιομηχανίες τροφίμων και ενέργειας. Κατά τον υπολογισμό αυτού του δείκτη λαμβάνονται υπόψη οι τιμές των εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ο κύριος δείκτης του πληθωρισμού στη χώρα. Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να αναλυθεί μαζί με τον δείκτη τιμών παραγωγού (ΔΤΠ). Εάν η οικονομία εξελίσσεται υπό κανονικές συνθήκες, η αύξηση του ΔΤΚ και του ΔΤΠ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των βασικών επιτοκίων στη χώρα. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση του δολαρίου λόγω της αυξανόμενης ελκυστικότητας της επένδυσης σε νομίσματα με υψηλότερα επιτόκια.

Παραγγελίες σε Διαρκή Αγαθά:

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών είναι ένας δείκτης για παραγγελίες σε προϊόντα σχετικά μεγάλης διάρκειας. Αυτά τα αγαθά αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο από τρία χρόνια, π.χ. αυτοκίνητα, έπιπλα, συσκευές κλπ. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός για την αγορά, διότι δίνει μια εικόνα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Δεδομένου ότι τα διαρκή αγαθά είναι ακριβά, η αύξηση του αριθμού των παραγγελιών τους δείχνει την προθυμία των καταναλωτών να ξοδέψουν τα χρήματά τους. Έτσι, η ανάπτυξη αυτού του δείκτη αποτελεί θετικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και οδηγεί σε αύξηση του εθνικού νομίσματος.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ):

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι το κόστος αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός ορισμένης περιόδου, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής. Τα έσοδα των πολιτών και εταιρειών των ΗΠΑ που προήλθαν από το εξωτερικό δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη. Το ΑΕΠ αποτελεί βασικό δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Τα κύρια στοιχεία του είναι οι καταναλωτικές δαπάνες, οι επενδύσεις, οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και οι δημόσιες δαπάνες. Η αύξηση του ΑΕΠ συνοδεύεται από την άνοδο της οικονομίας και το δολάριο τείνει να ενισχύεται.

Νέες Κατοικίες:

Ο δείκτης μετρά τον αριθμό νέων κατοικιών. Ο δείκτης είναι πολύ ευαίσθητος στις μεταβολές των βασικών επιτοκίων, καθώς η κατασκευκή νέων κατοικιών απαιτεί τραπεζικά δάνεια. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω του χαρακτήρα της αγοράς ακινήτων. Οι οικοδομικές δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με το εισόδημα του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η αύξηση των κατασκευών αποτελεί χαρακτηριστικό βελτίωσης της ευημερίας και υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Βιομηχανική Παραγωγή:

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ένας από τους κύριους δείκτες που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της εθνικής οικονομίας. Ο δείκτης αυτός μετρά τη μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής και των δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση της παραγωγής οδηγεί σε αύξηση του εθνικού νομίσματος.

Δείκτης ISM:

Ο δείκτης ISM (δείκτης του Ινστιτούτου Διαχείρισης Προμηθειών, πρώην NAPM – National Association of Purchasing Managers) είναι ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τιμές του δείκτη άνω των 50 θεωρούνται συνήθως ως ένδειξη επέκτασης, ενώ οι τιμές κάτω από 50 δείχνουν συρρίκνωση. Συνήθως, όταν ο δείκτης πλησιάσει τις 60 μονάδες, οι επενδυτές αρχίζουν να ανησυχούν για πιθανή οικονομική υπερθέρμανση, αύξηση του πληθωρισμού και αντίστοιχα μέτρα (αύξηση των επιτοκίων) από την Federal Reserve Bank. Τιμές του δείκτη κάτω των 40 έχουν ως αποτέλεσμα συζητήσεις για ύφεση. Ο δείκτης ISM ανακοινώνεται λίγο πριν ανακοινωθούν τα δεδομένα ανεργίας και χρησιμοποιείται συχνά για να βελτιώσει τα δεδομένα από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας (Αρχικές Αιτήσεις):

Υπάρχουν δύο τύποι αιτήσεων για επίδομα ανεργίας – Αρχικές Αιτήσεις είναι όταν ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για παροχή επιδόματος για πρώτη φορά σε διάστημα πέντε χρόνων και οι συνολικές απαιτήσεις. Οι αρχικές αιτήσεις είναι πιο σημαντικές. Και οι δύο αριθμοί δείχνουν εβδομαδιαίες μεταβολές στον αριθμό των αιτήσεων. Αυτά τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματική κατάσταση των γεγονότων. Μερικές φορές διαστρεβλώνονται από βραχυπρόθεσμους παράγοντες, όπως εθνικές ή τοπικές αργίες. Αυτός ο δείκτης μπορεί να δώσει μια ιδέα για τις μισθοδοσίες, εκτός γεωργικού τομέα, που θα ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια ενός μήνα η αξία των αρχικών αιτήσεων μειώνεται σταθερά, τότε είναι πιθανό ότι η αξία των μισθών, εκτός γεωργικού τομέα, θα είναι μεγάλη. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Η μείωση του αριθμού των αρχικών αιτήσεων είναι ένας ευνοϊκός παράγοντας για την ανάπτυξη του δολαρίου.

Πωλήσεις Νέας Κατοικίας:

Ο δείκτης αυτός μετρά τις πωλήσεις νέων κατοικιών για ένα έτος. Αυτός ο αριθμός τείνει να αυξάνεται όταν αυξάνεται το ποσοστό των δανείων που εξασφαλίζονται για ακίνητα, τα οποία συνδέονται με τα βασικά επιτόκια στη χώρα. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω του χαρακτήρα της αγοράς ακινήτων. Κατά την ανάλυση του αριθμού χρησιμοποιούνται κινητοί μέσοι όροι. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση του δείκτη έχει θετικό αντίκτυπο στο νόμισμα.

Μισθοδοσίες Εκτός Γεωργικού Τομέα:

Οι μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα αποτελούν την αξιολόγηση του συνολικού αριθμού εργαζομένων που καταγράφονται σε μισθοδοσίες. Αυτός είναι ένας πολύ ισχυρός δείκτης που δείχνει τη μεταβολή της απασχόλησης στη χώρα. Η αύξηση αυτού του δείκτη χαρακτηρίζει την αύξηση της απασχόλησης και οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου. Θεωρείται ότι είναι ένας δείκτης που τείνει να κινεί την αγορά. Υπάρχει ένας βασικός κανόνας, ότι μία αύξηση της αξίας του κατά 200,000 το μήνα ισοδυναμεί με αύξηση του ΑΕΠ κατά 3.0%.

Προσωπική Κατανάλωση:

Ο δείκτης αντανακλά τη μεταβολή των δαπανών για κάλυψη προσωπικών αναγκών. Ο δείκτης περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες: δαπάνες για διαρκή αγαθά, για μη διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. Ο Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων δείχνει την κατανάλωση σε διαρκή και μη διαρκή αγαθά. Η διαδικασία κατανάλωσης υπηρεσίων, με τη σειρά της, αλλάζει με ένα σχετικά σταθερό ρυθμό, οπότε η αξία αυτού του δείκτη είναι συχνά προβλέψιμη. Έτσι, μόνο η σημαντική απόκλιση αυτού του δείκτη από τις προβλεπόμενες τιμές μπορεί να επηρεάσει την τιμή του εθνικού νομίσματος. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση του δείκτη είναι ένας καλός παράγοντας για την εθνική οικονομία και οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου.

Δείκτης Fed Φιλαδέλφειας:

Ο δείκτης Fed Φιλαδέλφειας βασίζεται στα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιείται ρωτώντας τους βιομήχανους στη Φιλαδέλφεια σχετικά με τη στάση τους απέναντι στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Όταν οι τιμές του δείκτη είναι κάτω από “0” είναι ένδειξη επιβράδυνσης της οικονομίας. Ο δείκτης αυτός έχει μέτρια επίδραση στην αγορά. Αυτός ο δείκτης παρακολουθείται προσεκτικά, διότι δημοσιεύεται πριν από τον δείκτη ISM και μπορεί να δώσει μια κατεύθυνση για το τι θα επακολουθήσει. Η αύξηση του δείκτη οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου.

Δείκτης Τιμών Παραγωγού:

Ο ΔΤΠ μετρά τις μεταβολές της τιμής του καταναλωτικού καλαθιού που παράγεται στον κλάδο. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από δύο μέρη: τις τιμές των συντελεστών παραγωγής (ημιτελές προϊόν, πρώτες ύλες κ.λπ.) και τις τιμές παραγωγής (τελικά προϊόντα). Η τιμή παραγωγής περιλαμβάνει το κόστος εργασίας και δίνει μια εικόνα του πληθωρισμού που συνδέεται με τις μεταβολές του κόστους εργασίας. Ο ΔΤΠ θεωρείται πιο αξιόπιστος εάν δεν λαμβάνονται υπόψη οι βιομηχανίες τροφίμων και ενέργειας. Κατά τον υπολογισμό αυτού του δείκτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά. Με τις προσδοκίες αύξησης των βασικών επιτοκίων, μία αύξηση του δείκτη οδηγεί σε αύξηση του δολαρίου.

Λιανικές Πωλήσεις:

Ο δείκτης δείχνει τη μεταβολή του όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο. Χαρακτηρίζει τις καταναλωτικές δαπάνες και τη ζήτηση. Στα αποτελέσματα των λιανικών πωλήσεων, το μερίδιο των αγαθών διαρκείας (από αυτοκίνητα μέχρι αγαθά οικιακής χρήσης) είναι περίπου το 1/3 των καταναλωτικών δαπανών και περίπου τα 2/3 είναι το μερίδιο των μη διαρκών αγαθών. Η ανάπτυξη του δείκτη είναι ένας καλός παράγοντας για την εθνική οικονομία και οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά (κυρίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).

Ποσοστό Ανεργίας:

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό. Ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τις μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα. Συνήθως, η ανάλυση της ανεργίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αριθμητικών στοιχείων που αντικατοπτρίζουν την αξία των μισθοδοσιών εκτός γεωργικού τομέα. Για παράδειγμα, η αύξηση σε μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα μαζί με αύξηση του ποσοστού ανεργίας δείχνει αύξηση της ανεργίας στους γεωργικούς τομείς της οικονομίας κλπ. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά. Με τις προσδοκίες για αύξηση των βασικών επιτοκίων, η μείωση του δείκτη οδηγεί σε αύξηση του δολαρίου.

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Michigan:

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Michigan αποτελεί την έρευνα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Η έρευνα διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan USA. Αναλύει την επιθυμία των καταναλωτών να ξοδεύουν τα χρήματά τους. Αποτελεί τον κύριο δείκτη του καταναλωτικού κλίματος. Έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση του δείκτη οδηγεί στην αύξηση του δολαρίου.

Μακροοικονομικοί Δείκτες Ευρωζώνης (EUR)

Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά αυτά τα μακροοικονομικά στοιχεία, αλλά επικεντρώνονται στα γερμανικά δεδομένα καθώς το ευρώ εξαρτάται περισσότερο από τη γερμανική οικονομία. Τα στοιχεία που προέρχονται από τη Γαλλία, την Ιταλία ή την Ισπανία είναι επίσης πολύ σημαντικά.

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών:

Αυτός ο δείκτης είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων σε τέσσερα ερωτήματα: αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του οικογενειακού νοικοκυριού, αξιολόγηση της πρότερης γενικής οικονομικής κατάστασης στη χώρα αλλά και την άποψη της για το μέλλον και την παραδοχή οτι θα πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές αυτή τη στιγμή. Η έρευνα διεξάγεται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Επιτρέπονται μόνο σαφείς απαντήσεις: “ναι – όχι”, “κακό – καλό”. Ο τελικός αριθμός είναι η διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων. Έτσι, η τιμή πάνω από το μηδέν δείχνει έναν μεγαλύτερο αριθμό θετικών αποκρίσεων.

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος της Αγοράς:

Ο δείκτης αυτός είναι ο πιο σημαντικός από πλευράς αξιολόγησης των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης. Είναι ένας σύνθετος δείκτης με πολύπλοκους υπολογισμούς. Η αξία του επηρεάζεται τόσο από τον δείκτη βιομηχανικής εμπιστοσύνης όσο και από τον δείκτη εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Επιπλέον, ο δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευών και ο δείκτης τιμών των μετοχών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, η επιρροή τους μειώνεται λόγω της χρήσης συντελεστών μείωσης. Ως αναπόσπαστος δείκτης για την πλειονότητα των δεικτών, έχει μεγάλο αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και από αυτή την άποψη είναι ο κύριος δείκτης έρευνας. Οι υψηλές ή αυξανόμενες τιμές του δείκτη δείχνουν ένα υγιές επίπεδο αγορών, επιχειρηματικών εξόδων και επενδύσεων που επηρεάζουν θετικά την οικονομική κατάσταση και οδηγούν στην ενίσχυση του ευρώ.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ):

Το ΑΕΠ θεωρείται το αποτέλεσμα τρίων ανεξάρτητων στοιχείων:

  • Το ΑΕΠ ως άθροισμα σε χρήματα για όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγουν οι επιχειρηματικές οντότητες, συν τους φόρους, μείον τις επιδοτήσεις για την παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών.
  • Το ΑΕΠ ως το ποσό κεφαλαίων που δαπανώνται για την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται, συν τις εξαγωγές, μείον την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
  • Το ΑΕΠ ως το ποσό των εσόδων της οικονομίας στο σύνολό της (δηλ. μισθοί, φόροι, κέρδος επιχειρήσεων κ.λπ.)

Μετά την απόκτηση των δεδομένων σχετικά με αυτές τις παραμέτρους και τον έλεγχο του υπόλοιπου τους, υπολογίζεται η αξία του ΑΕΠ, η οποία αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε το ΑΕΠ. Η αύξηση του σχετίζεται με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση του εθνικού νομίσματος, αλλά παρά τη σπουδαιότητά του, σπάνια έχει ισχυρό αντίκτυπο στις αγορές συναλλάγματος.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP):

Ο δείκτης λαμβάνεται υπόψη από την αγορά. Κατά τη διάρκεια του κύκλου αύξησης των επιτοκίων, ο δείκτης αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς η αύξηση του συνεπάγεται αυστηρότερη εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη χώρα και ως εκ τούτου συνεπάγεται την αύξηση του εθνικού νομίσματος. Οι δείκτες πληθωρισμού τιμών καταναλωτή είναι πιο σημαντικοί από τον δείκτη του βιομηχανικού πληθωρισμού. Για να συγκριθούν οι τιμές των δεικτών για διαφορετικές περιόδους, χρησιμοποιείται η τιμή δείκτη για το έτος βάσης 1996 ίση με 100.

IFO Επιχειρηματικό Κλίμα:

Η έρευνα αυτή είναι ένας από τους βασικούς δείκτες του επιχειρηματικού κλίματος της χώρας. Η έρευνα διεξάγεται σε μηνιαία βάση, ζητώντας πληροφορίες από τις γερμανικές επιχειρήσεις σχετικά με το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία καθώς και τις προσδοκίες τους για τους επόμενους έξι μήνες. Ως η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη, η Γερμανία είναι υπεύθυνη για περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Συνεπώς, το γερμανικό IFO αποτελεί σημαντικό δείκτη οικονομικής υγείας για την ευρωζώνη ως σύνολο. Οι τιμές του δείκτη κάτω από το 100 αποτελούν στοιχείο επιβράδυνσης της οικονομίας και θεωρούνται από την αγορά ως αρνητικός παράγοντας. Τιμές άνω του 100 δείχνουν αυξανόμενη αισιοδοξία, η οποία με τη σειρά της προκαλεί την ενίσχυση του ευρώ. Η έρευνα παρουσιάζει δύο εξίσου σταθμισμένους υποδείκτες: Τρέχουσα Εκτίμηση και Επιχειρηματικές Προσδοκίες.

Δείκτης Βιομηχανικής Εμπιστοσύνης:

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Οι προϊστάμενοι βιομηχανικών επιχειρήσεων αξιολογούν τις προοπτικές παραγωγής γενικά, όπως επίσης και τις προοπτικές αύξησης των παραγγελιών και αύξησης των μετοχών των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Δείκτης Υπηρεσιών PMI:

Ο δείκτης αυτός αντανακλά την επιχειρηματική αισιοδοξία στον τομέα των υπηρεσιών. Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση συνεντεύξεις σε στελέχοι στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία. Μαζί, αυτές οι χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου τα 4/5 όλων των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών της Ευρωζώνης. Οι τιμές του δείκτη όταν κυμαίνονται περίπου στο 50 δείχνουν ότι κατά την περίοδο αναφοράς δεν υπήρξε ούτε επέκταση ούτε μείωση του τομέα των υπηρεσιών. Τιμές άνω του 50 δείχνουν αύξηση στον τομέα αυτό, ενώ τιμές κάτω του 50 μπορεί να υποδεικνύουν επιδείνωση στον τομέα των υπηρεσιών. Επειδή τα 2/3 του ΑΕΠ δημιουργούνται στον τομέα των υπηρεσιών, οι υπηρεσίες PMI αποτελούν σημαντικό και έγκαιρο δείκτη της υγείας μιας οικονομίας. Ο δείκτης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά.

Βιομηχανικός Δείκτης PMI:

Ο δείκτης αυτός αξιολογεί τις επιχειρηματικές συνθήκες στον τομέα της βιομηχανίας. Επειδή ο βιομηχανικός κλάδος αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης, ο Βιομηχανικός Δείκτης PMI της Ευρωζώνης είναι σημαντικός και έγκαιρος δείκτης των επιχειρηματικών συνθηκών και της γενικής υγείας της οικονομίας. Οι δείκτες της τάξης των 50 μονάδων δείχνουν ότι κατά την περίοδο αναφοράς δεν υπήρξε ούτε επέκταση ούτε μείωση του τομέα της βιομηχανοποίησης. Τιμές άνω του 50 δείχνουν αύξηση στον τομέα αυτό. Οι αριθμοί κάτω του 50 μπορεί να υποδεικνύουν επιδείνωση στον τομέα της βιομηχανίας.

Δείκτης Διαχείρισης Προμηθειών (PMI):

Ο δείκτης βασίζεται σε μια έρευνα ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων που απαντούν σε ερωτήσεις όπως “Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες για την επιχείρησή σας όσον αφορά τις νέες παραγγελίες, τις τιμές, την αγορά εργασίας, το χρονοδιάγραμμα των παραγγελιών κλπ.?”, ενώ ο ερωτώμενος επιλέγει μία από τις τρεις πιθανές απαντήσεις: “Όχι”, “Ναι” ή “Δεν άλλαξε”. Αυτοί οι δείκτες παρακολουθούν πολύ αποτελεσματικά τη δυναμική του οικονομικού κύκλου γι’ αυτό και είναι κορυφαίοι δείκτες.

Όταν ο δείκτης αρχίσει να πέφτει μετά από μια περίοδο ανάπτυξης, αυτό προβλέπει τη μετάβαση του επιχειρηματικού κύκλου από το στάδιο ανάπτυξης σε πτώση, ενώ η μεταβολή του προς τα πάνω μετά από μία πτώση προβλέπει την αρχή της ανάκαμψης. Όταν ο δείκτης βρίσκεται στις 50 μονάδες δείχνει ότι κατά την περίοδο αναφοράς δεν υπήρξε επέκταση ούτε μείωση του τομέα της βιομηχανίας. Τιμές άνω του 50 δείχνουν αύξηση στον τομέα αυτό. Αριθμοί κάτω του 50 μπορεί να υποδεικνύουν επιδείνωση του κλάδου. Ο δείκτης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά.

Δείκτης Εμπιστοσύνης Λιανικού Εμπορίου:

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Οι ιδιοκτήτες λιανικών επιχειρήσεων απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς αυτή τη στιγμή και εκτιμούν τις προοπτικές για το μέλλον.

Ποσοστό Ανεργίας:

Το ποσοστό ανεργίας είναι το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που αναζητά ενεργά μια θέση εργασίας, αλλά δεν μπορεί να την βρει. Ένα χαμηλό ή μειωμένο ποσοστό ανεργίας σχετίζεται με αύξηση των δαπανών, δεδομένου ότι περισσότεροι άνθρωποι απασχολούνται και λαμβάνουν μισθούς. Αυτός είναι ένας σημαντικός δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας σε μια περιοχή, συγκεκριμένα επειδή ανακοινώνεται νωρίτερα από το ΑΕΠ. Ωστόσο, λαμβάνει λιγότερη προσοχή, επειδή τα αντίστοιχα στοιχεία για τις χώρες μέλη ανακοινώνονται πριν από το συνολικό επιτόκιο για την Ευρωζώνη.

Έρευνα ZEW:

Μια γερμανική επιχείρηση, το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW), ρωτά ειδικούς στην οικονομία σε όλη την Ευρώπη κάθε μήνα, προκειμένου να προβεί σε μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για την οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης Τα αποτελέσματα είναι ο υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων.

Υπάρχουν δύο τύποι δείκτη:

  • Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών ZEW – ο δείκτης αυτός αποτελείται από εκτιμήσεις για γεγονότα που αναμένονται – την κατεύθυνση του πληθωρισμού, των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τους επόμενους έξι μήνες.
  • Ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης ZEW – σε αντίθεση με τον προηγούμενο δείκτη, αξιολογεί την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Οι ειδικοί καλούνται να επιλέξουν μια από τις επιλογές: “καλύτερη”, “χειρότερη” ή “αμετάβλητη”. Ο τελικός αριθμός είναι η διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών ποσοστών.

Οι υψηλές τιμές υποδεικνυούν ένα θετικό οικονομικό περιβάλλον και ένα καλό επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρωζώνη.