Τεχνική Ανάλυση 1/2

Τεχνική Ανάλυση

Ο βασικός στόχος της τεχνικής ανάλυσης είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση και η ισχύς της τρέχουσας τάσης στην αγορά και στη συνέχεια να προσδιοριστεί πότε αυτή η τάση πρόκειται να αλλάξει. Εάν ο τεχνικός αναλυτής αναγνωρίσει την τάση ως bullish, η πρόβλεψη είναι να παραμείνει σε θέση long και να συνεχίσει να αγοράζει έως ότου η τάση θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει.

Η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε προηγούμενες και τρέχουσες τιμές. Ο τεχνικός αναλυτής πιστεύει ότι όλα τα οικονομικά νέα και προβλέψεις προσφοράς/ζήτησης ενσωματώνονται στις τρέχουσες τιμές. Σε σύγκριση με τους φονταμενταλιστές, οι τεχνικοί αναλυτές, κατά μία έννοια, κάνουν μια συντόμευση. Ενώ οι φονταμενταλιστές μελετούν εξωτερικούς παράγοντες, οι τεχνικοί αναλυτές μελετούν την επίδραση αυτών των παραγόντων όπως αντικατοπτρίζονται στις πραγματικές τάσεις των τιμών και τα μοτίβα.

Η παρακολούθηση των τάσεων είναι απαραίτητη, διότι ούτε οι αγορές bullish ούτε οι bearish πηγαίνουν ποτέ απευθείας πάνω ή κάτω. Πέφτουν κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης και ανεβαίνουν εν μέσω μιας καθοδικής τάσης. Ας υποθέσουμε ότι ένας τεχνικός αναλυτής βλέπει ότι σε μια μέρα η αγορά τελειώνει σε ανοδική πορεία με μεγάλο όγκο και ανοιχτές θέσεις, αλλά την επόμενη μέρα τελειώνει με χαμηλό όγκο και τις ίδιες ή μειωμένες ανοιχτές θέσεις. Ο τεχνικός αναλυτής θα σημείωνε ότι η αγορά μπορεί να είναι ανοδική, επειδή οι πωλητές στην αγορά δεν ήταν τόσο πρόθυμοι να πουλήσουν καθώς οι αγοραστές ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν την προηγούμενη μέρα.

Πλεονεκτήματα της Τεχνικής Ανάλυσης

  • Απαιτεί πολύ λιγότερα δεδομένα από τη θεμελιώδη ανάλυση. Από την τιμή και τον όγκο, ένας trader μπορεί να λάβει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.
  • Δεδομένου ότι επικεντρώνεται στον εντοπισμό της αντιστροφής της τάσης, το ζήτημα του χρονικού ορίζοντα για την είσοδο ενός επενδυτή είναι ευκολότερο να εντοπισεί με τεχνική ανάλυση.

Μειονεκτήματα της Τεχνικής Ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση μπορεί να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν πολλοί επενδυτές, χρησιμοποιώντας παρόμοια εργαλεία και ακολουθώντας τις ίδιες έννοιες, μετατοπίζουν την προσφορά και τη ζήτηση, αυτό μπορεί να οδηγήσει στις κινήσεις των τιμών στην προβλεπόμενη κατεύθυνση.

Εισαγωγή στη Χαρτογράφηση

Τώρα που γνωρίζετε τις περισσότερες από τις βασικές πτυχές του forex, σε αυτή την ενότητα θα σας παρουσιάσουμε ορισμένα πρότυπα ανάλυσης γραφημάτων και μια μέθοδο ανάλυσης μέσα σε ένα πεδίο που ονομάζεται τεχνική ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος για την αξιολόγηση των κινήσεων των νομισμάτων αναλύοντας τα δεδομένα που παράγονται από τη δραστηριότητα της αγοράς. Αυτά τα δεδομένα είναι συχνά ιστορικά δεδομένα, όπως προηγούμενες τιμές και όγκος. Οι τεχνικοί αναλυτές θα προσπαθήσουν να αναλύσουν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εντοπίσουν τα μοτίβα που μπορούν να τους βοηθήσουν να προβλέψουν τις μελλοντικές (βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες) μεταβολές των τιμών στο νόμισμα

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί επενδυτές για την ανάλυση δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα του σεμιναρίου, θα σας παρουσιάσουμε τους κινητούς μέσους όρους, τις τάσεις, την αντίσταση και τις στηρίξεις, τις διπλές κορυφές και τους διπλούς πυθμένες, τα Bollinger Bands και τo δημοφιλή MACD.

Αλλά πρώτα, ας δούμε τρεις λόγους για τους οποίους πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι η τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να αναλύσουμε τις κινήσεις των νομισμάτων. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε τρεις υποκείμενες υποθέσεις σχετικά με την αγορά και τις τιμές.

1) Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι η αγορά προεξοφλεί τα πάντα.

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του νομίσματος αντανακλά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών παραγόντων (δηλ. των οικονομικών ειδήσεων) και κατ ‘επέκταση τη διεξαγωγή της θεμελιώδους ανάλυσης, κάποιοι υποστηρίζουν, ότι δεν προσθέτουν αξία. Αντ ‘αυτού, οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η ανάλυση της μεταβολής των τιμών ή της προσφοράς και ζήτησης των νομισμάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για τον εντοπισμό των τάσεων στο νόμισμα.

2) Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην αντίληψη ότι οι μεταβολές των τιμών τείνουν να ακολουθούν μια τάση.

Αυτό σημαίνει ότι η παρελθούσα συμπεριφορά των τιμών είναι πιθανό να επαναληφθεί και αν έχει καθοριστεί μια τάση, το νόμισμα πιθανότατα θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση.

3) Σε σχέση με την πεποίθηση ότι οι τιμές ακολουθούν τις τάσεις, η τεχνική ανάλυση υποθέτει ότι η ιστορία τείνει να επαναληφθεί.

Ο υποτιθέμενος επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των κινήσεων των τιμών αποδίδεται στην ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά. ενικά, αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά, ιστορικά μιλώντας, συχνά αντιδρούσαν με παρόμοιο τρόπο σε επαναλαμβανόμενα γεγονότα της αγοράς. Πολλά γνωστά μοτίβα γραφημάτων βασίζονται στην υπόθεση ότι η ιστορία τείνει να επαναληφθεί.

Επιπλέον να πούμε ότι υπάρχουν και πολλοί επενδυτές που πιστεύουν ότι η θεμελιώδης ανάλυση – εξετάζοντας τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία και επομένως το νόμισμα – είναι ένας καλός τρόπος για την ανάλυση των νομισμάτων. Πάντοτε υπήρχε το ερώτημα ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος, αλλά θα ήταν καλύτερο για εσάς ως επενδυτής να έχετε αρκετή γνώση και για τις δύο μεθόδους ανάλυσης. Και οι δύο έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. (Σχετικά με τον ρόλο της θεμελιώδους ανάλυσης στο forex trading, ανατρέξτε στο άρθρο μας Fundamental Analysis for Traders.)

Όχι Μόνο για Νομίσματα

Τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τίτλο με ιστορικά δεδομένα συναλλαγών. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις μετοχές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα εμπορεύματα, τους τίτλους με σταθερό εισόδημα κλπ. Σε αυτό το σεμινάριο, θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα τεχνικών αναλύσεων για την ανάλυση των νομισμάτων, αλλά έχετε κατά νου ότι αυτές οι έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία αγορών.

Τώρα που καταλαβαίνετε τη φιλοσοφία πίσω από την τεχνική ανάλυση, θα προχωρήσουμε στα πιο κοινά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και θα βάλουμε τις βάσεις για πιο προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης στις επόμενες ενότητες.

Τι είναι ένα εύρος;

Κατά τη διάρκεια του trading, θα δείτε κάποιες φορές η αγορά να μην παρουσιάζει τάσεις, αλλά βρίσκεται σε μια πλάγια τάση. Με άλλα λόγια, η αγορά δεν έχει κατεύθυνση. Μπορούν να προκύψουν κέρδη και σε αυτό το σενάριο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσουμε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Το παρακάτω παράδειγμα είναι με χρήση του δείκτη Bollinger Bands.

Μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές σε αγορές με εύρος αγοράζοντας στο σημείο στήριξης και πουλώντας στο σημείο αντίστασης πολλές φορές μέχρι το ζεύγος του νομίσματος να ξεφύγει από το κανάλι. Το άνω όριο του καναλιού εμφανίζεται από μια γραμμή τάσης που συνδέει τα σημεία που αντιπροσωπεύουν τα υψηλά επίπεδα ενός ζεύγους σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Το κατώτερο όριο του καναλιού αναγνωρίζεται συνδέοντας τα σημεία που αντιπροσωπεύουν τα χαμηλά ζεύγη. Το μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι όταν ένα ζευγος ξεφεύγει από το κανάλι, συνήθως υπάρχει μεγάλη κίνηση των τιμών προς την κατεύθυνση του breakout. Εάν η κατεύθυνση του breakout δεν είναι ευνοϊκή για τη θέση του επενδυτή, θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες απώλειες.

BOC Απόφαση Επιτοκίου:

Πρόκειται για το επιτόκιο που έθεσε η Τράπεζα του Καναδά, με βάση το οποίο άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές τράπεζες) καθορίζουν τα επιτόκιά τους σε δάνεια και καταθέσεις. Η απόφαση να μειωθούν τα επιτόκια μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας παράλληλα την πληθωριστική πίεση, ενώ η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε χαμηλότερο πληθωρισμό αλλά επίσης επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονομίας. Η απόφαση της Τράπεζας του Καναδά για το επιτόκιο έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν άμεσα τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, των υποθηκών και των επιτοκίων των ομολόγων.

Οικοδομικές Άδειες:

Ο δείκτης αντικατοπτρίζει τον αριθμό των νέων οικοδομικών έργων που έχουν εγκριθεί για κατασκευή. Ο δείκτης χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση της αγοράς ακινήτων, δεδομένου ότι η λήψη οικοδομικής άδειας αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία κατασκευής κτιρίων. Έτσι, η ανάπτυξη του δείκτη αντανακλά την ανάπτυξη στον τομέα των κατασκευών. Επίσης, λόγω των υψηλών δαπανών που απαιτούνται για τα κατασκευαστικά έργα, ο δείκτης αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει τον κύριο δείκτη για την οικονομία στο σύνολό της.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ):

Ο δείκτης μετρά τις μεταβολές των τιμών λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από τα νοικοκυριά. Ο δείκτης περιλαμβάνει το επίπεδο τιμών των τροφίμων, των ενδυμάτων, των δαπανών εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και του ελεύθερου χρόνου. Ο δείκτης υπολογίζεται μηνιαίως και αποτελεί τον κύριο δείκτη του πληθωρισμού στη χώρα. Θεωρείται ο σημαντικότερος δείκτης του πληθωρισμού.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ):

Είναι το άθροισμα των εγχωρίων παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών εκφραζόμενων σε τιμές. Είναι ένας σημαντικός δείκτης που αντικατοπτρίζει την κατάσταση της εθνικής οικονομίας. Το ΑΕΠ είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής επιτυχίας των χωρών που μετρά την οικονομική ανάπτυξη ή ανάκαμψη τους. Το ΑΕΠ είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής επιτυχίας των χωρών που μετρά την οικονομική ανάπτυξη ή ανάκαμψη τους.

Νέες Κατοικίες:

Δείκτης που δείχνει τον αριθμό κτιρίων που εμφανίζονται κάθε μήνα. Η έναρξη της κατασκευής θεωρείται ότι αποτελεί το θεμέλιο για τη μελλοντική οικοδόμηση. Ο δείκτης αποτελεί κύριο δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα.

Δείκτης Τιμών Νέων Κατοικιών:

Ο δείκτης αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στις τιμές των νέων κατοικιών και αποτελεί μέρος του ΔΤΚ. Η αύξηση των τιμών των κατοικιών υποδηλώνει αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης και αύξηση της αγοράς ακινήτων. Ταυτόχρονα, οι υψηλές τιμές των ακινήτων που συνοδεύουν την οικονομική επέκταση συχνά οδηγούν σε πληθωριστικές πιέσεις.

Λιανικές Πωλήσεις:

Αυτός είναι ο δείκτης που δείχνει τις μεταβολές στις λιανικές πωλήσεις. Είναι ένας σημαντικός δείκτης των καταναλωτικών δαπανών και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο αυξανόμενος αριθμός πωλήσεων μπορεί να σηματοδοτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανάπτυξη, αλλά τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις.

Λιανικές πωλήσεις εξαιρουμένων των Μηχανοκίνητων Οχημάτων:

Ο δείκτης δείχνει τον όγκο των λιανικών πωλήσεων εξαιρουμένων των πωλήσεων αυτοκινήτων, που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των συνολικών λιανικών πωλήσεων στη χώρα. Αυτός είναι ένας σημαντικός δείκτης των καταναλωτικών δαπανών και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Ποσοστό Ανεργίας:

Το ποσοστό των ατόμων στο σύνολο – εργατικό δυναμικό χωρίς θέσεις εργασίας που είναι πρόθυμο να εργαστεί και αναζητά ενεργά απασχόληση. Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας δείχνει καλή οικονομική κατάσταση, οδηγώντας σε μεγαλύτερο προσωπικό εισόδημα και μεγαλύτερη κατανάλωση. Ωστόσο, οι αυξημένες αυτές δαπάνες μαζί με την οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να αυξήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη πλευρά, η υψηλότερη ανεργία οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και μείωση της οικονομικής ανάπτυξης. Το ποσοστό ανεργίας είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες στην αγορά εργασίας του Καναδά.

Η Τάση

Η ικανότητα εντοπισμού των τάσεων είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ένας επενδυτής fx. Η κύρια μέθοδος προσδιορισμού των τάσεων είναι η χρήση κινητών μέσων όρων. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι δείκτες με καθυστέρηση, που σημαίνει ότι δεν προβλέπουν νέες τάσεις, αλλά επιβεβαιώνουν τις τάσεις από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί. Γενικά, ένα ζεύγος νομισμάτων θεωρείται ότι βρίσκεται σε ανοδική τάση όταν η τιμή είναι πάνω από ένα κινητό μέσο όρο και ο μέσος όρος αυξάνεται προς τα πάνω. Αντίστροφα, ένας επενδυτής θα χρησιμοποιήσει μια τιμή κάτω από τον πτωτικό μέσο όρο για να επιβεβαιώσει μια πτωτική τάση. Πολλοί επενδυτές θα εξετάσουν τη διατήρηση μιας θέσης long σε ένα προϊον μόνο όταν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από έναν κινητό μέσο όρο.
Η αγορά συναλλάγματος τείνει συνήθως σε τάσεις μεγαλύτερες από τη γενική χρηματιστηριακή αγορά. Γιατί; Η αγορά μετοχών αποτελείται από μια συλλογή μεμονωμένων μετοχών που επηρεάζονται γενικά από τη μικροδυναμική των συγκεκριμένων μεμονωμένων εταιρειών. Η αγορά συναλλάγματος, από την άλλη πλευρά, καθοδηγείται από μακροοικονομικές τάσεις που μερικές φορές χρειάζονται χρόνια για να αναδειχθούν. Αυτές οι τάσεις συνήθως εκδηλώνονται καλύτερα μέσω των μεγάλων ζευγών όπως το EUR/USD, το USD/JPY, το GBP/USD και το USD/CHF. Εδώ εξετάζουμε αυτές τις τάσεις και μια κοινή κινητή μέση τεχνική για την ανίχνευση αυτών των τάσεων.

Στο παραπάνω διάγραμμα επιλέξαμε έναν κινητό μέσο όρο 20 περιόδων (κόκκινο), έναν κινητό μέσο όρο 50 περιόδων (μπλέ) και έναν κινητό μέσο όρο 100 περιόδων (κίτρινο) για να προσδιορίσουμε τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του ζεύγους, αντίστοιχα.
Μπορείτε επίσης να βρείτε την τάση με μια απλή γραμμή τάσης όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Τότε ξέρετε ότι αν βρίσκεστε σε ανοδική πορεία, μπορείτε απλά να περιμένετε μια αντιστροφή για να αγοράσετε ξανά. Από την άλλη πλευρά, σε μια καθοδική τάση, πρέπει να περιμένετε μια ανοδική κίνηση ώστε να βρείτε μια καλή ποικιλία ευκαιριών για να πουλήσετε και πάλι.

Μοτίβα Συνέχισης της Τάσης

Τα μοτίβα συνέχισης της τάσης είναι μοτίβα που συνήθως δείχνουν ότι η κατεύθυνση της αγοράς επιβραδύνεται και χάνεται, πριν συνεχίσει η τάση στην αρχική κατεύθυνση. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο επενδυτής περιμένει ένα ξεμπλοκάρισμα του μοτίβου για να φτάσει στην κύρια κατεύθυνση της τάσης. Για παράδειγμα, αν έχουμε 80 pips καθημερινά uptrend για EUR/USD και βλέπουμε κάποια διόρθωση, μπορούμε να περιμένουμε μια καλή στήριξη για να αγοράσουμε περισσότερα. Ας δούμε τα κύρια μοτίβα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συνεχόμενη τάση.

Σημαίες

Οι σημαίες χαρακτηρίζονται από μια σχεδόν οριζόντια είσοδο στο μοντέλο της αγοράς. Δεσμεύονται από παράλληλες γραμμές στήριξης και αντίστασης. Όταν μια σημαία σπάει είναι συχνά μία πολύ μεγάλη σύντομη διάσπαση. Τείνουν να διαμορφώνονται σε κλίση αντίθετη προς την κατεύθυνση της τάσης της αγοράς εκείνη τη στιγμή. Η διάσπαση, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, είναι προς την ίδια κατεύθυνση με την τάση της αγοράς. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του τρόπου εμφάνισης της bullish και της bearish σημαίας.

Ορθογώνια

Όταν κάνετε συναλλαγές με ένα ορθογώνιο, μπορείτε να κάνετε trade τις οριζόντιες γραμμές ως στήριξη και αντίσταση (όπως αναφέραμε προηγουμένως), αλλά όταν σπάσει αναμένεται το σπάσιμο να είναι περίπου το ίδιο με το ύψος του ορθογωνίου.

Τρίγωνα

Τα τρίγωνα είναι μια άλλη μορφή ενός συνεχόμενου μοτίβου και υπάρχουν 3 τύποι αναγνωρίσιμων τριγώνων. Το πρώτο είναι ένα συμμετρικό τρίγωνο ή τριγωνική σημαία. Είναι μια περίοδος ενοποίησης κατά τη διάρκεια μιας αγοράς με τάση. Υπάρχει μια γραμμή στήριξης που κλίνει προς τα πάνω και μια γραμμή αντίθετης κλίσης προς τα κάτω. Όταν αυτές οι γραμμές συγκλίνουν, υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα προς την κατεύθυνση της αρχικής τάσης. Το ξεμπλοκάρισμα αναμένεται να είναι τουλάχιστον το ύψος του τριγώνου.

Καθοδικά Τρίγωνα

Στη συνέχεια υπάρχει ένα τρίγωνο που φθίνει, το αντίθετο ενός ανερχόμενου τριγώνου. Υπάρχει μία κεκλιμένη γραμμή αντίστασης και μια επίπεδη γραμμή στήριξης. Οι ίδιες αρχές ισχύουν εδώ όπως και σε ένα ανερχόμενο τρίγωνο, ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σχηματισμός Σφήνας

Τέλος έχουμε μια σφήνα. Σχηματίζεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με ένα συμμετρικό τρίγωνο και αν σπάσει μπορείτε να περιμένετε μία απότομη διάσπαση προς την κατεύθυνση της αρχικής τάσης. Όπως και μια σημαία, η σφήνα θα σχηματιστεί κανονικά προς την αντίθετη κατεύθυνση της τάσης.

Οι τάσεις διαρκούν για πάντα;

Οι τάσεις δεν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση για πάντα. Συχνά, μια τάση θα φτάσει σε αυτό που είναι γνωστό ως αντίσταση ή στήριξη, που είναι επίπεδα τιμών που το νόμισμα δεν φαίνεται να προωθεί. Θα σας παρουσιάσουμε την έννοια της αντίστασης και στήριξης στην επόμενη ενότητα.

Χάσατε την αρχική κίνηση;

Το πιο σημαντικό πράγμα στο trading είναι να αναπτύξουμε μια άποψη, στην οποία να στηρίξουμε την τεχνική αναλύση. Στην ουσία, αν νομίζετε ότι το EUR/USD θα συνεχίσει προς τα κάτω μακροπρόθεσμα, αλλά έχετε χάσει την αρχική κίνηση, απλά αναζητήστε περιοχές αντίστασης για να μπείτε στην αγορά και πάλι. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ανάλυση για να κάνετε trade:

Μια στρατηγική εδώ θα είναι η πώληση στο ράλι. Έτσι, όταν η αγορά χτυπά μια καλή αντίσταση, μπορείτε να περιμένετε μια επιβεβαίωση πώλησης.

Μοντέλα Αντιστροφής Tάσεων

Κεφαλή και Ώμοι

Το μοτίβο Κεφαλή και Ώμοι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιόπιστα γραφήματα αντιστροφής μοτίβων. Και από το όνομα, το σχέδιο μοιάζει κάπως σαν ένα κεφάλι με δύο ώμους.

Υπάρχουν δύο ώμοι (Αριστερός/Δεξιός ώμος) που βρίσκονται σε κοντινά επίπεδα και μια κεφαλή (H) η οποία βρίσκεται πάνω από αυτά τα επίπεδα και είναι η κεντρική κορυφή. Υπάρχει ένα neckline που είναι η κοινή γραμμή στήριξης και για τις τρεις κορυφές. Υπάρχει ένα neckline που είναι η κοινή γραμμή στήριξης και για τις τρεις κορυφές. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε, παρόλο που αν το neckline έρχεται ως αντίσταση μετά το σπάσιμο είναι συνήθως ένα καλό σημάδι ότι υπάρχει μια νέα τάση. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το momentum. Αν το momentum κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του αριστερού ώμου ήταν υψηλότερο από τον δεξιό ώμο, τότε θα έδειχνε ότι η πίεση στην αγορά μειώνεται και πράγματι συμβαίνει μια αντιστροφή. Η καθοδική κίνηση συνήθως θα είναι τουλάχιστον η απόσταση μεταξύ του κεφαλιού και του neckline.

Το αντίστροφο μοτίβο head-and-shoulders είναι το ακριβώς αντίθετο της κορυφής του head-and-shoulders, επειδή δείχνει ότι το ζεύγος νομισμάτων έχει οριστεί για να κάνει μια κίνηση προς τα πάνω.

Ο σχηματισμός του αριστερού ώμου συμβαίνει όταν η τιμή αρχικά κατέβει σε ένα χαμηλό επίπεδο και στη συνέχεια κινηθεί σε υψηλό. Ο σχηματισμός της κεφαλής συμβαίνει όταν η τιμή κινείται σε ένα χαμηλό επίπεδο που είναι κάτω από το χαμηλό επίπεδο του ώμου που προαναφέρθηκε, ακολουθούμενη από μια επιστροφή στο προηγούμενο υψηλό. Αυτή η κίνηση προς τα πίσω στο προηγούμενο ύψος δημιουργεί το neckline για αυτό το σχέδιο γραφήματος. Ο σχηματισμός του δεξιού ώμου είναι τυπικά μια εκποίηση που είναι λιγότερο σοβαρή από αυτή της προηγούμενης κεφαλής. Ακολουθεί μια επιστροφή στο neckline. Όταν το ζεύγος νομισμάτων σπάσει πάνω από το neckline, το μοτίβο είναι πλήρες.

Διπλή Κορυφή ή Διπλός Πυθμένας

Μια διπλή κορυφή είναι όταν η αγορά ανεβαίνει και χτυπά αντίσταση αναπηδώντας προς ένα επίπεδο στήριξης. Η αγορά θα επανέλθει στη συνέχεια προς το επίπεδο αυτό και πάλι το επίπεδο θα κρατήσει και ως εκ τούτου θα γίνει διπλή κορυφή. Όταν η αγορά ξανακατέβει, εάν σπάσει το επίπεδο στήριξης από όπου μόλις ανέκαμψε, αρχίζει μια νέα πτωτική τάση. Ο διπλός πυθμένας είναι το αντίθετο, όταν σχηματίζεται μια στήριξη και όχι μια αντίσταση.

Τριπλή Κορυφή και Τριπλός Πυθμένας

Πρόκειται για την ίδια αρχή με τη διπλή κορυφή και τον διπλό πάτο με μια επιπλέον κορυφή ή πάτο. Μια τριπλή κορυφή είναι ισχυρότερη από μια διπλή κορυφή ή πάτο και συνήθως ένα πιο βέβαιο σημάδι για μια μεγάλη αντιστροφή. Αν η αγορά σπάσει, τότε αναμένετε μια μεγάλη κίνηση στην αντίθετη κατεύθυνση.

Καμπυλωτή Κορυφή και Καμπυλωτός Πυθμένας

Αυτού του είδους η κορυφή/πυθμένας δημιουργείται όταν η αγορά σιγά-σιγά μετατοπίζεται από bearish σε bullish. Πρόκειται για σταθερή σταδιακή μετατόπιση. Μόλις γίνει η αλλαγή η τάση έχει αλλάξει.

Μοτίβα “Κεριών”

Όλα τα candlesticks και τα μοτίβα υποδεικνύουν πού πρέπει να κινηθεί η τιμή στο μέλλον. Δεν πρόκειται για έγκυρη επιστήμη, ωστόσο αυτά τα μοτίβα χρησιμοποιούνται περισσότερο και γι ‘αυτό είναι πολύ ισχυρά εργαλεία. Το κλειδί είναι να αναγνωρίσουμε αυτά τα μοτίβα και να γνωρίζουμε πότε να κάνουμε trade και πότε “όχι”.

Engulfing Patterns

Όταν το candle body απορροφά το προηγούμενο candle body, αυτό ονομάζεται μοτίβο “engulfing”. Τα πράσινα engulfing candles θεωρούνται bullish engulfing μοτίβα και τα κόκκινα engulfing candles θεωρούνται bearish engulfing μοτίβα. Τα bullish engulfing μοτίβα βρίσκονται συνήθως στα κατώτατα όρια των τιμών και τα bearish engulfing μοτίβα βρίσκονται στα ανώτατα όρια των τιμών. Candlesticks όπως dojis, hammers, hanging mans χρειάζονται επιβεβαίωση τάσης πριν από τη χρήση των μοτίβων.

Evening Star Patterns

Σε μια ανοδική πορεία, η αγορά δημιουργεί πίεση σε ένα long πράσινο “κερί” και το επόμενο “κερί” διαπραγματεύεται σε πολύ μικρή κλίμακα και κλείνει κοντά ή στην τιμή ανοίγματος. Αυτό μπορεί να είναι ένα doji, spinning top ή hammer candle. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι η υπάρχουσα τάση τερματίζεται. Το τρίτο “κερί” σε αυτό το μοτίβο χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της αντιστροφής της τάσης. Αν είναι ένα κόκκινο candle αυτό που φθίνει σε τιμή, τότε αυτό συμπληρώνει το μοτίβο.

Σημείωση: Το candle star μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό σώμα, αλλά τα “φυτίλια” θα πρέπει να είναι πιο αξιοπρόσεκτα από το πραγματικό σώμα του candle.

Υπάρχουν επίσης “Μοτίβα Evening Doji” με τη μόνη διαφορά ότι το morning star είναι ένα doji αντί για ένα “κερί” με μικρό σώμα.

Morning Star Patterns

Σε μια πτωτική τάση, η αγορά χάνει τη δύναμή της σε ένα long κόκκινο candle και το επόμενο candle διαπραγματεύεται σε πολύ μικρή κλίμακα και κλείνει κοντά ή στην τιμή ανοίγματος. Αυτό μπορεί να είναι ένα doji, spinning top ή hammer candle. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι η υπάρχουσα τάση τερματίζεται. Το τρίτο “κερί” σε αυτό το μοτίβο χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της αντιστροφής της τάσης. Αν αυτό είναι ένα πράσινο candle που φθίνει σε τιμή, τότε αυτό συμπληρώνει αυτό το μοτίβο.

Σημείωση: Το candle star μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό σώμα, αλλά τα “φυτίλια” θα πρέπει να είναι πιο αξιοπρόσεκτα από το πραγματικό σώμα του candle.

Υπάρχουν επίσης “Morning Doji Μοτίβα” με την μόνη διαφορά ότι το morning star είναι ένα doji αντί για ένα μικρό σώμα candle:

Single Candle Patterns

Ένα single candle μοτίβο μπορεί να είναι Doji’s, όπως ένα Dragonfly Dojis, Gravestones, κλπ, Hammers/Hanging Man, Shooting Stars και άλλα.

Μοτίβα Doji

Τα Dojis είναι κυρίως ανάποδα candlesticks. Συνήθως δείχνουν αναποφασιστικότητα στην αγορά και στις περισσότερες περιπτώσεις υποδεικνύουν μια αντιστροφή, αλλά θυμηθείτε ότι ένα doji από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Είναι τα τριγύρω candles (π.χ. evening stars, morning stars κλπ) αυτά που καθορίζουν την ευρύτερη εικόνα του doji. Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τύποι Doji:

Spinning Tops

Αυτά τα μοτίβα έχουν μακρύτερες σκιές από τα πραγματικά σώματα. Τα χρώματα των πραγματικών σωμάτων δεν είναι σημαντικά. Τα μοτίβα δείχνουν την αναποφασιστικότητα μεταξύ των bulls και των bears:

Hammers και Hanging Man Μοτίβα

Τα Hammers και Hanging Man “κεριά” έχουν κοντό σώμα με ελάχιστη ή καμία upper shadow, και lower shadow δύο φορές περισσότερο από το σώμα του “κεριού”. Τα Ηammers σχηματίζονται μετά από πτώση των τιμών, και τα hanging man’s αφού οι τιμές αυξηθούν. Όταν επιβεβαιωθούν, γίνονται ισχυρά σήματα αναστροφής. Το χρώμα του hanging man/hammer δεν είναι σημαντικό αλλά μερικοί θεωρούν τα πράσινα hammers και τα κόκκινα hanging man’s σαν τα πιο ισχυρά σήματα αντιστροφής.

Shooting Star

Ένα shooting star έχει long upper shadow (wick) και ένα μικρό πραγματικό σώμα στο κάτω άκρο του εύρους τιμών.

Η επιβεβαίωση της αντιστροφής της τάσης θα ήταν με άνοιγμα κάτω από το σώμα του Shooting Star στο επόμενο “κερί”. Αν το άνοιγμα και το κλείσιμο είναι πανομοιότυπα, ο δείκτης ονομάζεται Gravestone Doji. Πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι ο Gojestone Doji έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από ό,τι ένα Shooting Star.

Τα μοτίβα των Forex Candles και Candlestick σε αυτή τη σελίδα θεωρούνται τα πιο αξιόπιστα μοτίβα για την εύρεση σχηματισμών συναλλαγών με μεγάλη πιθανότητα. Τα μοτίβα των Forex Candles και Candlestick σε αυτή τη σελίδα θεωρούνται τα πιο αξιόπιστα μοτίβα για την εύρεση σχηματισμών συναλλαγών με μεγάλη πιθανότητα. Εφ ‘όσον εξοικειωθείτε με τα candlesticks και τα παραπάνω μοτίβα και μάθετε να τα χρησιμοποιήσετε όταν εμφανίζονται, θα διαπραγματεύεστε καλύτερα στην αγορά συναλλάγματος με βάση την τεχνική ανάλυση.

 

Πώς να αναγνωρίσετε την τάση με έναν δείκτη κινητού μέσου όρου

Μεταξύ των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνικών δεικτών, ο κινητός μέσος όρος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να εξομαλύνουν την κίνηση των τιμών σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Οι κινήσεις των τιμών μπορεί να είναι ευμεμετάβλητες βραχυπρόθεσμα, έτσι πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν τον κινητό μέσο όρο για να προσδιορίσουν ή να υπολογίσουν την κατεύθυνση μιας τάσης.

Μαθηματικά, οι κινητοί μέσοι όροι υπολογίζονται με βάση τη μέση τιμή του νομίσματος για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών ή περιόδων. Για παράδειγμα, ένας κινητός μέσος όρος 50 ημερών υπολογίζεται προσθέτοντας όλες τι τιμές κλεισίματος του νομίσματος για τις προηγούμενες 50 ημέρες και διαιρώντας το με το 50. Όλα τα μοντέρνα ημερήσια διαγράμματα συνήθως θα το κάνουν αυτόματα για εσάς αυτό. Μόλις προσδιοριστεί ο κινητός μέσος όρος που προκύπτει στη συνέχεια εμφανίζεται στο διάγραμμα τιμών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να δουν τα εξομαλυνθέντα δεδομένα αντί να επικεντρώνονται στις καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών. Ένα παράδειγμα κινητού μέσου 50 ημερών στο GBP/USD εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Λόγω του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι κινητοί μέσοι όροι, μπορείτε να προσαρμόσετε τον κινητό μέσο όρο κυριολεκτικά σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο θεωρείτε ότι είναι σχετική, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να επιλέξει όποιο χρονικό πλαίσιο επιθυμεί κατά τη δημιουργία του μέσου όρου. Συνήθως στους κινητούς μέσους όρους χρησιμοποιούνται 15, 20, 30, 50, 100 και 200 ​​περιόδοι. Μικρότεροι κινητοί μέσοι όροι, όπως η περίοδος 15, ή ακόμα και η περίοδος 50, θα αντικατοπτρίζουν πληρέστερα την κίνηση των τιμών του πραγματικού διαγράμματος από ό, τι ένας κινητός μέσος όρος μεγαλύτερης χρονικής περιόδου. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος τόσο λιγότερο ευαίσθητος ή πιο εξομαλυνμένος θα είναι ο μέσος όρος. Δεν υπάρχει “σωστό” χρονικό πλαίσιο για την ρύθμιση των κινητών μέσων όρων.

Συχνά στην αγορά Forex, οι επενδυτές θα δουν τους κινητούς μέσους όρους μέσα στην ημέρα. Για παράδειγμα, αν κοιτάζετε ένα γράφημα 10 λεπτών και επιθυμείτε έναν κινητό μέσο όρο πέντε περιόδων, θα μπορούσατε να πάρετε τις τιμές στα προηγούμενα 50 λεπτά και να το διαιρέσετε με πέντε για να πάρετε τον κινητό μέσο όρο πέντε περιόδων για ένα διάγραμμα 10 λεπτών. Πολλοί επενδυτές έχουν τις δικές τους προσωπικές προτιμήσεις, συνήθως ο καλύτερος τρόπος είναι ο πειραματισμός με μια σειρά διαφορετικών χρονικών περιόδων μέχρι να βρείτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα με βάση τη στρατηγική που έχετε επιλέξει.

SMA vs. EMA

Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο γενικοί τύποι κινητών μέσων: ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA). Ο κινητός μέσος όρος που συζητούσαμε προηγουμένως είναι ένας απλός κινητός μέσος όρος επειδή παίρνει απλά έναν ορισμένο αριθμό περιόδων και το μέσο όρο για το επιθυμητό χρονικό πλαίσιο – κάθε περίοδος είναι εξίσου σταθμισμένη. Ένα από τα βασικά προβλήματα με τον απλό κινητό μέσο όρο (ειδικά βραχυπρόθεσμα) είναι ότι είναι πολύ ευαίσθητος στις μεγάλες κινήσεις τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε έναν κινητό μέσο όρο πέντε ημερών από το USD/CAD και η τιμή αυξάνεται σταθερά. Και έπειτα μια μέρα υπήρξε μια μεγάλη μείωση που προκάλεσε την απότομη μείωση του κινητού μέσου όρου και της τάσης όταν πιθανόν το γεγονός που προκάλεσε αυτή τη μείωση να μην συμβεί ξανά.

Για να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα, ίσως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό κινητό μέσο όρο – έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA). Ο EMA δίνει περισσότερο βάρος σε πιο πρόσφατες τιμές στον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου. Επομένως, αν χρησιμοποιούσατε έναν κινητό μέσο όρο πέντε ημερών, ένας EMA θα έδινε μεγαλύτερο βάρος στις τιμές που εμφανίστηκαν στο τέλος της πέμπτης ημέρας και χαμηλότερο βάρος στις τιμές που εμφανίστηκαν πριν από πέντε ημέρες. Έτσι, αν συνέβαινε ένα μεγάλο σκαμπανέβασμα την πρώτη ή δεύτερη ημέρα, ο κινητός μέσος όρος δεν θα επηρεαζόταν όσο ένας απλός κινητός μέσος όρος. Και πάλι όμως, οι επενδυτές πρέπει να πειραματιστούν και με τους δύο τύπους κινητών μέσων για να βρουν τον καλύτερο γι’ αυτούς. Στην πραγματικότητα, πολλοί επενδυτές θα δοκιμάσουν και τα δύο είδη κινητών μέσων με διάφορες χρονικές περιόδους ταυτόχρονα. Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε επιλέξει 50 sma (κίτρινο) και 50 ema (κόκκινο) για να δείτε τις διαφορές.

Μία από τις βασικές χρήσεις ενός κινητού μέσου όρου είναι για να προσδιορίσει μια τάση. Σε γενικές γραμμές, οι κινητοί μέσοι όροι τείνουν να παρουσιάζουν καθυστερημένους χρονικά δείκτες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν μόνο να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη μιας τάσης και όχι να εντοπίσουν νεες τάσεις. Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι κινητοί μέσοι όροι για να υπολογισθεί η συνολική τάση ενός νομίσματος.

Pivot Points

Τα pivot points χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό κρίσιμων επιπέδων στήριξης ή/και αντίστασης. Τα pivots χρησιμοποιούνται επίσης συχνά στην αγορά συναλλάγματος και είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές που εμπλέκονται με το εύρος τιμών για τον εντοπισμό σημείων εισόδου και για τους επενδυτές τάσεων και τους επενδυτές breakout να εντοπίζουν τα βασικά επίπεδα που πρέπει να σπάσουν για μια κίνηση ώστε να χαρακτηριστεί ως breakout.

Υπολογισμός των Pivot Points

Εξ’ ορισμού, ένα pivot point είναι ένα σημείο περιστροφής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε γράφημα (πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν καθημερινά τα επίπεδα pivot σε όλα τα διαγράμματα). Οι τιμές εισροών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του pivot point είναι οι υψηλές, χαμηλές και οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου για ένα προϊόν. Ο υπολογισμός για ένα pivot point είναι ο ακόλουθος:

Κεντρικό Pivot Point (P) = (Υψηλή + Χαμηλή + Τιμή Κλείσιματος) / 3

—————————————————————–

Πρώτη Αντίσταση (R1) = (2 * P) – Χαμηλή

Πρώτη Στήριξη (S1) = (2 * P) – Υψηλή

—————————————————————–

Δεύτερη Αντίσταση (R2) = Ρ + (R1-S1)

Δεύτερη Στήριξη (S2) = Ρ- (R1-S1)

Εφαρμογή Pivot Points στην αγορά FX

Σε γενικές γραμμές, το pivot point θεωρείται ως το κύριο επίπεδο στήριξης ή αντίστασης. Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα ωριαίο διάγραμμα για το ζεύγος νομισμάτων EUR/JPY με τα xStation επίπεδα pivot να υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις ωριαίες υψηλές, χαμηλές και τιμές κλεισίματος.

  • Η κίτρινη γραμμή είναι το pivot point (P).
  • Οι πράσινες γραμμές είναι τα πρώτα επίπεδα αντίστασης/στήριξης (R1/ S1)
  • Οι κόκκινες γραμμές είναι τα δεύτερα επίπεδα αντίστασης/στήριξης (R2/ S2)

Μπορούμε να δούμε ότι το ζεύγος άρχισε να διαπραγματεύεται κάτω από το ημερήσιο επίπεδο pivot και όταν επέστρεψε, βρήκε μια ισχυρή αντίσταση δίνοντας στους επενδυτές μια δεύτερη ευκαιρία να ακολουθήσουν την καθοδική τάση.

Χρήση των Pivot Points στο Trading

1) Ως επίπεδα εισόδου: Δεδομένου ότι αυτά τα σημεία είναι ισχυρά επίπεδα στήριξης και αντίστασης, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να προβλέψουμε τη μελλοντική κίνηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα επίπεδα για είσοδο ως ακολούθως

Αν βρίσκεστε σε ανοδική πορεία και δείτε την τιμή να ξεπερνά το επίπεδο pivot, μπορείτε να πάρετε μια θέση long και στη συνέχεια να τοποθετήσετε το stop loss κάτω από το επίπεδο pivot.

Ή

Αν βρίσκεστε σε ανοδική πορεία και δείτε την τιμή να απομακρύνεται από το επίπεδο pivot, μπορείτε να πάρετε μια θέση short και στη συνέχεια να τοποθετήσετε το stop loss πάνω από το επίπεδο pivot.

Για να λειτουργήσει καλύτερα αυτή η μέθοδος, μπορείτε να προσθέσετε μερικούς δείκτες, όπως τον MACD ή τον RSI, ώστε να σας βοηθήσουν στην απόφαση εισόδου σας.

2) Ως επίπεδα εξόδου: Ομοίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα επίπεδα για να προγραμματίσετε την εξόδο σας.

Τώρα που ξέρετε πώς να μπείτε σε μια αγορά με τα σημεία pivot, θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα επίπεδα για να βγούμε από τη αγορά.

Αν εισέλθουμε σε ένα long trade μετά το σπάσιμο της τιμής πάνω από ένα επίπεδο pivot, συνήθως τοποθετούμε ένα κέρδος 10 pips κάτω από το επόμενο υψηλότερο επίπεδο pivot.

Ωστόσο, αν εισέλθουμε σε μια θέση short αφού δούμε την τιμή να απομακρύνεται από το pivot, θα πρέπει να βγούμε από την αγορά όταν η τιμή κινείται προς τα κάτω στο μισό μήκος του pivot.